Home Zpravodajství Z regionu Klatovy vzdaj...

Klatovy vzdají poctu svému významnému rodákovi

Město Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy pořádá v rámci Dnů evropského kulturního dědictví večer věnovaný významnému klatovskému rodákovi, vědci, lékaři, spisovateli a pedagogovi Karlu Slavoji Amerlingovi. Součástí programu bude premiéra krátkého dokumentu televize FILMpro o Amerlingově životě a díle, oživený obraz v podání Tomáše Javorského a beseda Martina Kříže o Klatovech v Amerlingově době.

Akce se koná ve středu 13. září v 18 hodin ve společenském sále Městské knihovny Klatovy.  Připomenutí 210. výročí narození Karla Slavoje Amerlinga bude pokračovat ještě v listopadu přednáškou profesora Viktora Viktory ze Západočeské univerzity v Plzni.

Karel Slavoj Amerling

MUDr. Karel Slavoj Amerling  (jméno Slavoj si po dobovém vlasteneckém zvyku přidal později)  studoval na gymnáziu v Klatovech a univerzitě v Praze, kde získal roku 1836 titul doktora medicíny. Během studií a krátce po nich spolupracoval s tehdejšími předními českými vědci – nejprve jako asistent Jana Svatopluka Presla na univerzitě, potom jako správce sbírek hraběte Kašpara Šternberka.

Po čase začal provozovat soukromou lékařskou praxi, ale soustavně se čím dál více zaobíral svým celoživotním zájmem, snahou organizovat vzdělávání českého učitelstva, zlepšit a zpřístupnit vzdělání všem. V roce 1842 založil na Novém Městě v Praze vzorovou školu, nazvanou Budeč. Název byl inspirován tradicí, podle níž mělo být přemyslovské hradiště Budeč sídlem nejstarší školy v Čechách.  Jeho hlavním cílem však bylo  vzdělávání  učitelů.

Porady učitelů, zprvu pražských, později za účasti až stovek přespolních, které Amerling ve 40. letech začal pořádat, se postupně dočkaly úředního schválení a od roku 1848 se staly přímo pravidelným a úředně nařízeným postupem, který významně přispíval ke zkvalitnění pedagogické práce. Téhož roku byl Amerling jmenován ředitelem první české hlavní školy v Praze, pořádající jednoroční učitelské kursy, později přeměněné v první český učitelský ústav. V čele této instituce stál Amerling po dvacet let.