Home Zpravodajství Z regionu Rozsah zasíla...

Rozsah zasílaných zpráv si můžete sami zvolit!

Také v Heřmanově Huti na severním Plzeňsku kladou občané důraz na možnost si sami zvolit zaměření zpráv, které jim od   obce přijcházejí. Komunikační systémy se proto dnes snaží zprávy cílit: Vzhledem k obtížné a finančně náročné udržitelnosti funkčnosti obecního rozhlasu,  ale i  v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů,  tady zavádějí novou službu – mobilní rozhlas. Nově   bude informovat o aktuálním dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů. Tato nová služba do budoucna úplně nahradí obecní rozhlas.

„Lidé si mohou zvolit nejen podle svých zájmů, a odebírat tak zprávy například pro pejskaře, seniory nebo třeba pro rodiny s dětmi, ale také při registraci zadat místo svého bydliště a dostávat pouze informace, které se týkají nejbližšího okolí. Občané si tuto možnost chválí hlavně kvůli informacím o odstávkách energií a čištění ulic, které by podle průzkumu AMKOS uvítalo více než 80 % dotázaných občanů,“ doplnil Ondřej Švrček, propagátor chytré obecní komunikace a provozovatel jednoho ze systémů mobilních rozhlasů.

Nejrozšířenější systém pro komunikaci samospráv s občany Mobilní rozhlas pokrývá několik stovek měst a obcí po celé České republice. Starostům a samosprávám nabízí infrastrukturu pro implementaci chytré komunikace a umožňuje využívat celou řadu komunikačních kanálů pro přímou a oboustrannou komunikaci s vyhodnocením v reálném čase – SMS zprávy, e-mailingy anebo hlasová minireferenda. Systém slouží také pro instituce a organizace.

„Naše obec zavádí Mobilní rozhlas! Zaregistrujte se, vyplňte svoje tel. číslo a e-mail. Následně budete zdarma dostávat informace o důležitých aktualitách – upozornění na odstávky a havárie energií, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. Rozsah zasílaných zpráv si můžete zvolit při registraci a následně ho kdykoliv změnit nebo popřípadě i zrušit,“ sděluje starosta Heřmanovy Hutě  Radek Lukáč.

Co vás například čeká za zprávy?

  • Krizová komunikace – např. havárie energií, krizové řízení apod.
  • Informace z úřadu – např. odstávky a přerušení energií, sběr nebezpečného odpadu, změny úředních hodin apod.
  • Kulturní a sportovní akce apod.