Home Zpravodajství Aktuálně Ani ne jedno ...

Ani ne jedno procento domácností Plzeňska pobírá měsíční příjem nad 50 000 korun

Průměrný čistý roční příjem domácností v Plzeňském kraji činil 165,3 tis. Kč, což byl šestý nejvyšší příjem v porovnání s ostatními kraji. Meziročně se tento příjem zvýšil o 4,3 % a v mezikrajském porovnání byl příjmový přírůstek plzeňských domácností na sedmém místě. Náklady na bydlení představují pro 26,8 % domácností v kraji vysokou finanční zátěž. Týdenní dovolenou mimo domov si nemohlo dovolit 30,2 % domácností a zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 900 Kč činil problém pro 31,2 % plzeňských domácností.

V souvislosti s členstvím v Evropské unii má Česká republika povinnost provádět každoročně výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách domácností EU-SILC, které ČSÚ realizuje pod názvem Životní podmínky. Šetření je zaměřeno na sociální a ekonomické podmínky domácností. Sleduje se nejen příjmová situace domácností, ale i podíl osob ohrožených příjmovou chudobou nebo žijí v domácnostech s určitým materiálním nedostatkem. Šetření životních podmínek v domácnostech proběhlo na jaře 2016 a mapovalo situaci českých domácností v roce 2015 a v době dotazování. V ČR činil počet vyšetřených domácností v roce 2016 celkem 8,5 tisíc, z toho 530 bylo v Plzeňském kraji.

Počet domácností v Plzeňském kraji činil více než 239 tis., což představuje podíl 5,5 % z počtu domácností v ČR. Průměrný počet členů na 1 domácnost dosáhl 2,36 osob. Na 1 domácnost připadlo průměrně 1,1 pracujících osob; 0,52 vyživovaných dětí; 0,06 nezaměstnaných a 0,59 nepracujících důchodců.

Struktura hrubých ročních peněžních příjmů v roce 2015 se v Plzeňském kraji oproti ČR lišila jak u příjmů ze závislé činnosti, jenž byly o 3,5 procentního bodu vyšší než v ČR, tak u příjmů z podnikání, které byly o 2,9 procentních bodů nižší.    V roce 2015 činil průměrný čistý roční příjem domácností v Plzeňském kraji 165,3 tis. Kč. Meziročně se zvýšil o 6,9 tis. Kč, tj. o 4,3 %. Nejvyšší podíl domácností (25,3 %) pobíral čistý měsíční příjem v rozmezí 12 001−15 000 Kč. Čistý měsíční příjem nad 50 000 mělo jen 0,6 % plzeňských domácností.