Home Zpravodajství Politika Brexit: chraň...

Brexit: chraňme zájmy českých občanů a opusťme chutě „Britům to osolit“

Velká Británie a Evropská unie zahájily vyjednávání o podmínkách vystoupení z EU a jakákoliv dohoda o nových vzájemných vztazích bude muset být schválena Evropským parlamentem. Klíčovým východiskem pro poslance je zajištění práv a postavení občanů Spojeného království v zemích EU i opačně. O situaci při projednávání podmínek máme informace i od plzeňského europoslance Jiřího Pospíšila (nestraník za TOP 09). Ten na Facebooku píše, že „atmosféra je poněkud emocionální, ale já stále doufám, že převáží rozum nad chutí některých poslanců Brity exemplárně potrestat, ať nás to stojí cokoli.“

Když ve středu 29. března vláda Spojeného království oficiálně oznámila svůj záměr vystoupit z Evropské Unie s využitím článku 50 Smlouvy o EU, odstartovala tak zřejmě dlouhý a náročný proces vyjednávání. Půjde v nich v první řadě o to, co se stane s občany Anglie žijícími v EU a naopak občany EU žijícími na ostrovech. Cílem je zdůraznit, že práva a zájmy Evropanů i Britů musí mít při jednáních naprostou prioritu. Podle poslanců by se na postavení a práva občanů měly uplatňovat zásady reciprocity, rovnosti a nediskriminace. Jiří Pospíšil varuje před „chutí některých poslanců Brity exemplárně potrestat“. Tvrdí, že „obchodní válka s Británií by dopadla na evropský průmysl a stála by nás i naše pracovní místa.“

Mezi priority vyjednávání mezi britskou vládou a vedením Evropské unie bezpečnost včetně obranné spolupráce, mírový proces v Severním Irsku musí pokračovat a je nutné zajistit, aby nedošlo ke zpřísnění ostrahy hranice a Spojené království musí dostát všem svým závazkům včetně rozpočtových. A v neposlední řadě nemohou být vedena separátní jednání se třetími zeměmi nebo s jednotlivými členy EU. Nic na těchto prioritách nemění ani poměrně překvapivé vyhlášení předčasných parlamentních voleb v Británii.

„Brexit je tu. Teď hlavně udržme chladnou hlavu. Nepokoušejme se trestat Brity, jak to propaguje třeba vyjednavač EP Verhofstadt, ale naopak si vyjednejme co nejlepší podmínky pro další obchod i pro naše české firmy,“ napsal k situaci Jiří Pospíšil. „Můj názor v kostce zní: Ano, braňme zájmy českých občanů, aby měli i v budoucnu možnost v Británii pracovat a studovat. Ano, braňme české exportéry tak, aby nebyla pokud možno zavedena cla pro obchod s Británií. Zároveň ale nesouhlasím s těmi politiky, kteří chtějí Británii tak říkajíc její odchod osolit, aby jí to bolelo. To je podle mě špatný přístup a doplatily by na něj obě strany, tedy jak Británie, tak EU,“ připomíná stále svůj zásadní postoj.

DALŠÍ ČLÁNKY