Home Zpravodajství Aktuálně Bruslaři na i...

Bruslaři na in-linech pozor! Dle zákona jste chodci

Jízda na kolečkových bruslích patří dnes k nejpopulárnějším a nejrozšířenějším rekreačním sportovním aktivitám, které se věnují lidé napříč všemi věkovými kategoriemi. Ačkoli bruslení je pro většinu z nás spíš synonymem pro zábavu, sport a relaxaci, nutno podotknout, že je zároveň koníčkem velmi nebezpečným. 

O tom, že kolečkové brusle nepřináší jen příjemné pocity a požitek z rychlosti, ale i bolest, se přesvědčil snad každý začátečník. Nebezpečí zranění však nesouvisí pouze s nedokonalostí bruslařské techniky, ale často také s  přeceňováním možností kolečkových bruslích a především s neznalostí povinností, které bruslařům vyplývají ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Bruslař stejně jako každý jiný účastník silničního provozu je povinen daná pravidla znát a tato dodržovat, neboť dodržování je předpokladem k tomu, aby se z výletu nebo třeba jen krátké projížďky vrátil zdravý a spokojený.

Bohužel mnohdy ani ostatní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté, motoristé) nevědí, jak se mají k bruslařům chovat. Bruslař je chodec a proto také musí dodržovat všechny povinnosti dané chodcům tímto zákonem. Bruslař musí stejně jako chodec užívat především chodník nebo stezku pro chodce, kde nesmí ohrozit ostatní chodce, pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům), je-li v místě stezka pro chodce a cyklisty, použije bruslař tuto vyznačenou cestu.

Ačkoli zákon v případě bruslařů nestanoví žádnou povinnou výbavu, je vhodné, aby každý, kdo se vydá na brusle, měl na sobě ochrannou přilbu, ať už helmu speciálně určenou na in-line nebo helmu cyklistickou, byl opatřen reflexními prvky a nezapomněl ani na chrániče loktů, kolen a zápěstí. Vhodným doplňkem jsou i ochranné rukavice.

Základní zásady, jak předcházet úrazům:
* jezděte pouze v místech a takovým způsobem, abyste neohrozili sebe ani ostatní
* nepřeceňujte své schopnosti a technické možnosti bruslí
* i když jste již zdatní bruslaři, mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná, s automobilem dokonce čtyřnásobná
* vždy se vybavte ochrannými prvky
* nikdy se za jízdy nedržte jízdního kola, motorového vozidla nebo neveďte na vodítku zvíře
* ačkoli zákon nezakazuje jízdu na bruslích pod vlivem alkoholu, telefonování za jízdy nebo hlasitý poslech hudby ze sluchátek, je takové chování velmi nebezpečné, protože se ve všech uvedených případech snižuje pozornost a opatrnost bruslaře a významně se zhoršuje schopnost okamžité reakce
* i když srážka bruslařů s chodcem nebo jiným bruslařem není dopravní nehodou, je lepší v případě zranění zavolat Policii ČR