Home Zpravodajství Z regionu Burza pro bav...

Burza pro bavorsko-české firmy přinese nové kontakty

V Kulturním domě Družba v Klatovech se ve středu 13. září koná veletrh, který je součástí Bavorsko-české burzy firem, kde  mohou firmy z oborů strojírenství, elektrotechnika a příbuzných oborů prezentovat své produkty a služby a získat nové kontakty.  Poprvé pořádaná burza firem   se zaměřuje na odvětví strojírenství a elektrotechniky a staví tyto dvě významné branže společného hospodářského prostoru do popředí.

„Pokud se odstraní psychologické hranice, budou hranice mezi zeměmi druhořadé,“ vyzdvihl bavorský státní ministr Helmut Brunner při otevření Evropského domu ve Freyungu letos v květnu. Odstranění překážek a podpora přeshraničního dialogu je společný cíl Evropského regionu Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum. Po Bavorsko-českém dni pro firmy vytvořily tyto dvě instituce burzou firem druhý formát pro posílení bavorsko-české hospodářské spolupráce a pro její neustálý rozvoj.

„Burzou firem   chceme vytvořit příležitosti pro osobní kontakt a dialog mezi firmami, vysokými školami, hospodářskými komorami a dalšími institucemi, které budou základem pro budoucí kooperace a tím k vytvoření přidané hodnoty v našem společném hospodářském regionu“ vysvětluje Bertram Vogel, jednatel Niederbayern-Forum.

Bavorské a české firmy v Klatovech v rámci svých krátkých prezentací představí, jak úspěšně přeshraničně působí. Na základě svých zkušeností chtějí dodat odvahu a tipy firmám, které se zajímají o spolupráci a možným zakladatelům nových firem.

Spoluorganizátory jsou Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Jihočeská hospodářská komora, Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska a Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falcko. Mnoho úspěšných kooperací mezi českými a německými podniky posílilo konkurenceschopnost na obou stranách hranice. Přeshraniční hospodářská spolupráce tak ve společném regionu již dosáhla vysoké úrovně a tato akce ji jenom zdůrazňuje.

„Z našeho Bavorsko-českého dnu pro firmy, který jsme pořádali v Bayerisch Eisenstein, vznikla řada konkrétních obchodních vztahů,“ zdůrazňuje důležitost osobního kontaktu Jaroslava Pongratz. Jako manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy působí u Evropského regionu Dunaj-Vltava v Evropském domě ve Freyungu. Odtud podporuje dolnobavorské firmy, které chtějí spolupracovat s českými podniky a naopak.