Home Katalog firem Služby Koučink a rozvoj

Koučink a rozvoj

T. Brzkové 15 - Zdravcentrum, 318 00 Plzeň

731 112 214

info@coaching-plzen.cz

coaching-plzen.cz ; koucink-plzen.cz ; psychoterapeut-plzen.cz

Facebook

Osobnostní a profesní poradenství v Plzni
Lektoring


V rámci lektoringu se věnuji vytváření programů a interaktivních workshopů na míru potřeb klienta. Hlavní náplní těchto kurzů jsou témata komunikace, obchodní dovednosti, sebeprezentace a marketing. V případě zájmu lze řešit uvedená témata formou individuálního poradenství.


osobnostní poradenství v Plzniosobnostní poradenství v Plzni

Koučování  • Nabízí nový přístup k sobě i k lidem kolem Vás.  • Umožní Vám poznat a respektovat sebe, své pozitivní zdroje a cíle.  • Pomůže Vám, abyste si pomohli sami!  • COACHING (Koučink)


Koučink je klíčovým nástrojem pro rozvoj manažerů v úspěšných organizacích. Koučování je moderní a velmi efektivní metoda rozvoje lidí. Lze je využít při práci a podnikání, v soukromém životě, v partnerských vztazích i při studiu. Pomáhá užitečně překonávat překážky, přizpůsobovat se změnám a aktivně utvářet vlastní život směrem, který si sami zvolíme. Tím umožňuje rozšířit tvůrčí schopnosti, samostatnost a dlouhodobý osobní rozvoj. Koučování je klíčovým nástrojem pro rozvoj manažerů v úspěšných organizacích. Nabízí nový (alternativní) přístup k sobě i k lidem kolem Vás. Umožní Vám poznat a respektovat sebe, své pozitivní zdroje a cíle. Pomůže Vám, abyste si pomohli sami! Spolupráce spočívá v rozhovoru, ve kterém odborník pomáhá objevit u svého partnera jeho vlastní schopnosti a potenciál, společně pak nacházejí ta nejlepší řešení na základě přemýšlení koučovaného. Obsahem koučování jsou obvykle témata, kdy dochází ke konfrontacím ve vztazích, kdy přemýšlíme o dalším osobním a profesním posunu, nebo řešení závažných životních rozhodnutí. Spolupráce je provázena řadou „aha“ efektů, otevíráním dalších variant řešení, jasným definováním hodnot a cílů a tak i dosahováním vyšší míry osobní spokojenosti a úspěchu v životě.


osobnostní poradenství v Plzniosobnostní poradenství v Plznizpět na katalog: Koučink a rozvoj
Pondělídle objednávek
Úterýdle objednávek
Středadle objednávek
Čtvrtekdle objednávek
Pátekdle objednávek