Home Katalog firem Kultura Muzea

Muzea

Náměstí Republiky 33 (podzemí Hotelu Central), 301 00 Plzeň

377 223 473
602 245 537

plzen@muzeumstrasidel.cz

www.muzeumstrasidel.cz

Muzeum strašidel se nachází na západní straně nám. Republiky v samém centru města Plzně. Už od 16.století býval domem hostinským, dnes hotel Central. Dům, jako celá Plzeň, je protkán pověstmi, pohádkami, tajemnými bytostmi a strašidly.
S úsměvem a nadsázkou nahlédneme do světa pohádek a kouzel zapomenutých časů ze staré Plzně a okolí. Bájný kníže Radouš, vodníci, čarodejnice, Saracenský čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť nestoudná patří neodmyslitelně k našemu kraji pod Radyní. Pojďte se s námi krásně bát. Vaše Muzeum strašidel Plzeň.
Pondělí10:00-18:00
Úterý10:00-18:00
Středa10:00-18:00
Čtvrtek10:00-18:00
Pátek10:00-18:00
Sobota10:00-18:00
Neděle10:00-18:00
Františkánská 11, Plzeň

377 220 002

Korandova 6, Plzeň 316 00

377 732 787

nám. Republiky 13, Plzeň 301 00

372 224 028
377 236 054

Otevřeno: úterý-neděle 9-17 hodin
Perlová 4 - 6, Plzeň

(+420) 377 225 214

www.espritplzen.cz

Provozovatel: ESPRIT – plzeňský kulturní servis: jdi na> Kultura > Agentury, organizace.
On-line rezervace vstupenek – www.plzenskavstupenka.cz
Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň

377 235 574

muzeum@prazdrojvisit.cz

www.prazdrojvisit.cz

Facebook

Pivovarské muzeum - PlzeňJako zázrakem se v Plzni zachoval jeden právovárečný dům ve své autentické podobě. Dům je stavební památkou světového významu a právě v něm sídlí Pivovarské muzeum, jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách. Expozice vypráví příběh piva od starověkých počátků až do nástupu průmyslové velkovýroby. Jak se pivo vyrábělo přímo v právovárečných domech, v jakých hospodách se čepovalo, z čeho se pilo a k čemu bylo inspirací to vše se dozvíte při návštěvě muzea. Součástí muzea jsou zachované městské středověké hradby, sklepy se středověkou studnou, sladovna i typický městský dvorek. Část expozice je věnována pivovarským řemeslům, cechům, pivním nádobám, hospodám i kuriozitám.

zpět na katalog: MUZEUM Plzeň - MUZEA v Plzni
Pondělí10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Úterý10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Středa10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Čtvrtek10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Pátek10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Sobota10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Neděle10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Kopeckého Sady 2, 301 00 Plzeň

+420 378 370 111
+420 603 286 993

info@zcm.cz

www.zcm.cz

Západočeské muzeum v Plzni


Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice.

Muzeum Plzeň

Západočeské muzeum Plzeň, kromě výstavní činnosti, pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy pro školy, tvůrčí dílny, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. Kromě hlavní budovy dále spravuje Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Pod jeho správu spadá rovněž Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic.Muzeum je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a je členem Asociace muzeí a galerií ČR.


Muzeum v Plzni

Historie muzea v základních faktech
Dne 8. listopadu 1878 bylo založeno Obecní muzeum pro město Plzeň a západní Čechy. Muzeum tehdy sídlilo v budově dnešní Státní vědecké knihovny. Jeho zaměření i značný nárůst sbírek způsobil, že 7. listopadu 1888 bylo muzeum rozděleno na dva samostatné ústavy: Městské historické muzeum a Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum.


V roce 1886 byl ředitelem uměleckoprůmyslového muzea jmenován architekt Josef Škorpil. Podle jeho návrhu byla na konci roku 1896 zahájena výstavba nové budovy v Kopeckého sadech. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1898, vnitřní výzdoba o rok později.
PondělíZavřeno
Úterý10:00-18:00
Středa10:00-18:00
Čtvrtek10:00-18:00
Pátek10:00-18:00
Sobota10:00-18:00
Neděle10:00-18:00