Home Katalog firem Kultura Muzea

Muzea

Náměstí Republiky 33 (podzemí Hotelu Central), 301 00 Plzeň

377 223 473
602 245 537

plzen@muzeumstrasidel.cz

www.muzeumstrasidel.cz

Muzeum strašidel se nachází na západní straně nám. Republiky v samém centru města Plzně. Už od 16.století býval domem hostinským, dnes hotel Central. Dům, jako celá Plzeň, je protkán pověstmi, pohádkami, tajemnými bytostmi a strašidly.
S úsměvem a nadsázkou nahlédneme do světa pohádek a kouzel zapomenutých časů ze staré Plzně a okolí. Bájný kníže Radouš, vodníci, čarodejnice, Saracenský čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť nestoudná patří neodmyslitelně k našemu kraji pod Radyní. Pojďte se s námi krásně bát. Vaše Muzeum strašidel Plzeň.
Pondělí10:00-18:00
Úterý10:00-18:00
Středa10:00-18:00
Čtvrtek10:00-18:00
Pátek10:00-18:00
Sobota10:00-18:00
Neděle10:00-18:00
Františkánská 11, Plzeň

377 220 002

Korandova 6, Plzeň 316 00

377 732 787

nám. Republiky 13, Plzeň 301 00

372 224 028
377 236 054

Otevřeno: úterý-neděle 9-17 hodin
Perlová 4 - 6, Plzeň

(+420) 377 225 214

www.espritplzen.cz

Provozovatel: ESPRIT – plzeňský kulturní servis: jdi na> Kultura > Agentury, organizace.
On-line rezervace vstupenek – www.plzenskavstupenka.cz
Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň

377 235 574

muzeum@prazdrojvisit.cz

www.prazdrojvisit.cz

Facebook

Pivovarské muzeum - PlzeňJako zázrakem se v Plzni zachoval jeden právovárečný dům ve své autentické podobě. Dům je stavební památkou světového významu a právě v něm sídlí Pivovarské muzeum, jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách. Expozice vypráví příběh piva od starověkých počátků až do nástupu průmyslové velkovýroby. Jak se pivo vyrábělo přímo v právovárečných domech, v jakých hospodách se čepovalo, z čeho se pilo a k čemu bylo inspirací to vše se dozvíte při návštěvě muzea. Součástí muzea jsou zachované městské středověké hradby, sklepy se středověkou studnou, sladovna i typický městský dvorek. Část expozice je věnována pivovarským řemeslům, cechům, pivním nádobám, hospodám i kuriozitám.

zpět na katalog: MUZEUM Plzeň - MUZEA v Plzni
Pondělí10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Úterý10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Středa10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Čtvrtek10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Pátek10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Sobota10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Neděle10:00-18:00 (duben - září), 10:00-17:00 (říjen - březen)
Kopeckého Sady 2, 301 00 Plzeň

+420 378 370 111
+420 603 286 993

info@zcm.cz

www.zcm.cz

Západočeské muzeum v Plzni


Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice.

Muzeum Plzeň

Západočeské muzeum Plzeň, kromě výstavní činnosti, pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy pro školy, tvůrčí dílny, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. Kromě hlavní budovy dále spravuje Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Pod jeho správu spadá rovněž Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic.Muzeum je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a je členem Asociace muzeí a galerií ČR.


Muzeum v Plzni

Historie muzea v základních faktech
Dne 8. listopadu 1878 bylo založeno Obecní muzeum pro město Plzeň a západní Čechy. Muzeum tehdy sídlilo v budově dnešní Státní vědecké knihovny. Jeho zaměření i značný nárůst sbírek způsobil, že 7. listopadu 1888 bylo muzeum rozděleno na dva samostatné ústavy: Městské historické muzeum a Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum.


V roce 1886 byl ředitelem uměleckoprůmyslového muzea jmenován architekt Josef Škorpil. Podle jeho návrhu byla na konci roku 1896 zahájena výstavba nové budovy v Kopeckého sadech. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1898, vnitřní výzdoba o rok později.
PondělíZavřeno
Úterý10:00-18:00
Středa10:00-18:00
Čtvrtek10:00-18:00
Pátek10:00-18:00
Sobota10:00-18:00
Neděle10:00-18:00
Šťáhlavská 1284, 337 01 Rokycany

603 528 875

radka.vavrova@email.cz

vojenskemuzeumrokycany.cz

VOJENSKÉ MUZEUM


Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR. Areál muzea byl slavnostně otevřen v rámci oslav Dne veteránů v Rokycanech 11.11.1997 tehdejším velitelem pozemního vojska generálm Jiřím Šedivým symbolicky v čase ukončení první světové války v 11 hodin 11 minut. Na okraji Rokycan se díky podpoře města Rokycany a velení armády podařilo získat místo v bývalých kasárnách raketového pluku přímo na na demarkační linii (tzv. demarkační čára).
Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA.Akce vojenského muzea prázdniny 2017

 

>>> Výstavy a akce vojenského muzea


I v letošním roce 2017 připravuje MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH mnoho akcí pro veřejnost. Nejvýznamnější akcí však zajisté bude jako každoročně AKCE k výročí osvobození a konce 2. světové války na demarkační čáře u Rokycan. V loňském roce 2016 byla tato akce pro veřejnost velmi zajímavá a třídenní program uspokojil i nejnáročnější návštěvníky. Proto jste i v letošním roce 2017 srdečně zvání na OSLAVY OSVOBOZENÍ – organizátoři již teď připravují pestrý program této AKCE v ROKYCANECH i v Plzni.
1. – 31.7.2017 Výstava „Zborov“
První významné vystoupení Československých legií ve dnech 1. a 2.7.1917 a jeho významu pro budoucí formování dalších jednotek legií.1. – 31.8.2017 Výstava „Na křídlech svobody“
Představení našich zahraničních jednotek a členů paraskupin.
12. – 25.8.2017 Výstava „Srpen 68 v posádce Rokycany“
Události 21.srpna 1968 v Československu se zaměřením na průběh událostí v posádce Rokycany a ve městě Rokycany.

15. – 30.9.2017 Výstava „K obraně vlasti jsme byli připraveni“
Seznámení s vyspělostí prvorepublikové armády, provedením příkladné okamžité mobilizace v září 1938.O VOJENSKÉM MUZEU


Venkovní expozice vojenského muzea


Ve venkovních expozicích je umístěno více než 150 ks vojenské techniky, většinou plně pojízdné. Samostatnými expozicemi jsou expozice automobilní techniky z období II. světové války a poválečné výzbroje ČSLA, ženijní a spojovací technika, dále rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva.
Součástí venkovních expozic je Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“, která prochází celým areálem muzea a seznamuje s jednotlivými typy předválečného a poválečného opevnění, které byly do muzea převezeny z pohraničí. Součástí naučné stezky je také replika lehkého objektu vz. 36, která byla v měřítku 1: postavena v budově vnitřních expozic. Replika je kompletně vybavena, tak jak byla v roce 1938. Do všech objektů může návštěvník volně vstupovat.
Vnitřní expozice muzea


Nově zrekonstruované vnitřní expozice projektu „Nikdo nemá právo zapomenout!“, které chronologicky popisují vývoj událostí v Československu od vzniku republiky až do roku 1945, byly slavnostně otevřeny 7.5.2011 za účasti vnuka generála Pattona. Návštěvník je v deseti expozicích seznámen se vznikem republiky, přípravou republiky na obranu před hrozícím nacistickým agresorem zejména budováním československého stálého opevnění. Pro názornost je součástí těchto výstavních prostor dioráma a replika lehkého objektu ŘOP vz. 36. Další výstavní prostory popisují události v letech 1938 a 1939 v Československu. Vzhledem k naší jedinečné poloze ve městě, kudy procházela demarkační linie, je věnována vždy samostatná expozice jednotlivým armádám, které se podílely na bojích konce II. světové války na této čáře dotyku. Závěr vnitřních expozic popisuje právě tuto linii a zejména ukazuje prostřednictvím expozice holocaustu a II. odboje na Rokycansku důsledky této ničivé doby. Expozice jsou obohaceny o trojrozměrné exponáty a LCD obrazovky, kde mohou návštěvníci shlédnout dobové dokumenty.Projekt muzea „Nikdo nemá právo zapomenout!“


Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“ je unikátním zpracováním období let 1930 - 1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, dioráma a trojrozměrných exponátů. Autoři jej věnovali památce všech vojáků, kteří museli opustit své objekty a zbraně bez jediného výstřelu a následnému utrpení českého národa v období 2. světové války. Kladou si za cíl seznámit návštěvníky ( a zejména školní mládež v současné době vzrůstajících neonacistických hnutí) s obdobím budování obrany demokratického státu do roku 1938 a s obrovským odhodláním a úsilím „obyčejných" občanů tehdejší republiky bránit svoji vlast před nacistickým agresorem. Projekt představuje faktografické a kartografické skutečnosti tzv. první republiky, mobilizaci a následné zabrání pohraničí nacistickým Německem a v neposlední řadě také generály naší armády a jejich válečnými a poválečnými osudy. Zvláštní multimediální expozice seznamuje návštěvníky s holocaustem a s tzv. druhým odbojem na rokycansku jako důsledky této ničivé doby. Samostatné expozice jsou věnovány jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii a také osudu Jiřího Tolara Potůčka, občana z nedaleké obce Břasy, který jako člen výsadku Silver A, zasloužil o navázání spojení okupované vlasti s exilovou vládou prostřednictvím vysílačky Libuše.
Projekt nechává návštěvníka nahlédnout a vstoupit do jednotlivých originálních objektů válečného opevnění, které byly do areálu muzea přesunuty z pohraničí nebo do jejich replik které byly vybudovány zde, přímo na místě. Návštěvník se proto může vžít do role obránce vlasti tak, jak tuto dobu prožívali naši předci.
Pro návštěvníky je také zdarma k dispozici počítač s databází válečných hrobů České republiky.
Pro základní a střední školy je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy.
zpět na katalog: MUZEA - MUZEUM Plzeň - zde naleznete muzeum v Plzni.
otevírací doba od 1.4. do 31.10.
pondělí9:00-18:00
úterý9:00-18:00
středa9:00-18:00
čtvrtek9:00-18:00
pátek9:00-18:00
sobota9:00-18:00
neděle9:00-18:00