Home Katalog firem Vzdělávání Střední školy, konzervatoře

Střední školy, konzervatoře

Kopeckého sady 10, Husova 30, 301 00 Plzeň

+420 377 226 325
+420 377 223 451
+420 775 620 995

sekretariat@konzervatorplzen.cz, info@dumhudbyplzen.cz

www.konzervatorplzen.cz,

www.dumhudbyplzen.cz,

www.kphplzen.cz

Konzervatoř Plzeň je střední škola s hudebním zaměřením, která sídlí v Plzni.
Poskytujeme vzdělání v oborech hudba a zpěv. Studium, které je zakončeno absolutoriem, trvá šest let. Mezi další aktivity školy patří pořádání interpretačních kurzů Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže v Plzni.Vyučujeme obory zpěv, hra na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, akordeon, kytaru, bicí, derigování, skladba. Pořádáme koncerty pro veřejnost.


Konzervatoř Plzeň je provozovatelem Domu hudby.


Dům hudby je zcela vyjímečný a ojedinělý prostor pro setkávání se s uměním. Celodenní provoz umožňuje jeho využití pro nástrojovou výuku Konzervatoře Plzeň, odpolední čas je vymezen veřejně přístupným koncertům jednotlivých hudebních oddělení, podvečer pak pro besedy, přednášky, či koncerty Základních uměleckých škol. Večerní doba je určena pro koncerty a pořady v sále, veřejnosti přístupné absolventské koncerty, společenská setkání ve foyer, třídy slouží jako zkušebny pro žáky konzervatoře a jejich profesory. V Domě hudby v sálu Antonína Dvořáka jsou k dispozici klavíry Steinway a Foerster.


Stali jsme se pořadateli koncertů v rámci cyklu Kruh přátel hudby.Kontaktní údaje:

Adresa: Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 Kopeckého sady 328/10, 301 00 Plzeň-Vnitřní Město

www.konzervatorplzen.cz

www.dumhudbyplzen.czTelefon WORK: +420 377 226 325

Fax FAX: +420 377 226 387

E-mail: EMAILsekretariat@konzervatorplzen.cz
Pondělí08:00-21:00
Úterý08:00-21:00
Středa08:00-21:00
Čtvrtek08:00-21:00
Pátek08:00-16:00
Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň

377256222
739251860

skola@issziv.cz

issziv.cz

Facebook

Bankovnictví a pojišťovnictví, asistent v právní a podnikové sféře, návrhář, oděvní design, kosmetické služby, kadeřník, krejčí.
Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

377308100
377308103

souepl@gmail.com

souepl.cz

Čtyřleté studijní obory s maturitou
26-45-M/01 Telekomunikace se zaměřením na informační a komunikační technologie
26-45-M/01 Telekomunikace
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Tříleté učební obory s výučním listem
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud)
26-51-H/02 Elektrikář (silnoproud)

Denní nástavbové studium
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Dálkové nástavbové studium
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
23-43-L/51 Provozní technika
Prokopa Velikého 640, Týnské předměstí, 344 01 Domažlice

379 723 231-2

skola@soudom.cz

www.soudom.cz

SOU DOMAŽLICEPřehled oborů - učební obory:


Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem
 • Obráběč kovů

 • Strojní mechanik

 • Strojní mechanik - zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů

 • Strojní mechanik-nástrojař

 • Mechanik seřizovač

 • Truhlář

 • Kuchař - číšník

 • Kadeřník

 • Operátor skladování


Dvouleté obory vzdělání pro absolventy tříletých oborů zakončené maturitní zkouškou
 • Podnikání


SOU DOMAŽLICE poskytuje studentům bonusy za prospěch i možnost ubytování.

 • SOU - Svářečský kurz pro studenty kovo oborů.

Ledecká 35, 323 00 Plzeň

377 534 450, 734 567 554

info@vosplzen.cz

www.vosplzen.cz/

Facebook

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecké 35 pro Vás ve školním roce 2014/2015 otevřela sedm vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, z toho tři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce. Vzdělávací program Diplomovaný zubní technik je možné studovat díky značnému podílu praktické výuky  pouze v denní formě studia, případně za přesně stanovených podmínek v upravené formě studia.

denní formě studia je možné studovat vzdělávací program Management sportovních aktivit, Systémový administrátor IT a od školního roku 2014/15 nově akreditovaný vzdělávací program Cestovní ruch.

Vyšší odborná škola je především zaměřena na profesní vzdělávání, a proto má velmi dobře vybavené odborné učebny pro praktickou výuku očních optiků, zubních techniků a systémových administrátorů IT. Všichni studenti využívají odbornou učebnu výpočetní techniky, která je nově vybavena moderními počítači a projektovou technikou. Škola má vlastní knihovnu odborné a studijní literatury čítající cca 8 000 svazků, která je k dispozici i jako studovna a je vybavena počítači s připojením na internet.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha a Univerzitou Jana Amose Komenského v Praze o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole.

Škola se zaměřuje nejen na svou základní činnost, kterou je poskytování vzdělání na úrovni vyššího odborného školství, ale je úspěšná i při zadávání projektů z programu OP VK a ROP. Další významnou činností školy jsou prázdninové kurzy pro seniory.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií je moderní škola s tradicí, která se dobře stará o profesní a osobní rozvoj studentů zejména denního studia. Iniciuje a podporuje jejich účast na tématických exkurzích nebo odborných soutěžích a vytváří podmínky pro dobrovolné a charitativní aktivity svých studentů.

O jednotlivých studijních oborech se dozvíte více na stránkách školy a na Facebooku.
Pod Vinicemi 889/82, 301 00 Plzeň

377 53 28 53, 774 077 700

zamecek@zamecek.cz

www.zamecek.cz

Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v romantickém prostředí radčického zámečku, jehož majitelem je rodina Lobkowiczů.

Nově rekonstruované ateliéry v Křimicích jsou nedaleko, pouhé tři zastávky autobusem naproti křimickému zámku. Obě budovy jsou nově vybaveny nejmodernější technikou. Po dohodě lze kdykoliv navštívit umělecké ateliéry - malířské, grafické, sochařské, fotografický, ateliéry počítačové grafiky aj.

Škola je členem Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky.

Virtuální prohlídka školy ke shlédnutí zde.

Vzdělávací nabídka školy obsahuje pět uměleckých vzělávacích programů:

Všechny obory jsou posíleny o poznání moderních technologií - základy fotografie, multimediální prezentaci, počítačovou grafiku a informační a komunikační technologie.
Vzdělávací program doplňují tematické zájezdy do zahraničí i po Čechách, týdenní krajinářské pobyty, workshopy, sympozia a přednášky odborníků.

Studenti školy bývají často úspěšní v soutěžích, již během studia realizují samostatné projekty. V mezinárodním sympoziu Plzeňské pískování obsadili studenti školy všechna čelní místa.

Odbornou výuku zajišťují úspěšní profesionální výtvarníci. Roli osobnosti ve vzdělávacím procesu vnímá škola jako klíčové téma. Na rozdíl od jiných škol, které nově implantovaly umělecký obor do původní, odlišně zaměřené vzdělávací nabídky, je v odborné části profesorského sboru 100% zastoupení profesionálními umělci.

Absolventi školy nemají problémy s pracovním uplatněním. V průběhu studia jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti, profesionalitě a tvůrčímu přístupu k životu. V rámci celostátního průzkumu byla škola vyhodnocena jako nejúspěšnější v počtu studentů přijatých na vysoké školy.

Absolvování školy otevírá studentům možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách s uměleckým, pedagogickým, ale i jiným zaměřením, nebo se uplatnit v praxi v reklamních a propagačních agenturách, ve výstavnictví, v cestovním ruchu, v různých kulturních institucích, ve štukatérských a specializovaných stavebních firmách a pod.

Několikrát ročně vystavuje škola studentské práce v galeriích Plzně. (Viz Aktuality či Ohlédnutí .)

Pro mimoplzeňské studenty škola nabízí několik možností ubytování.

Snadno se k nám dostanete městskou hromadnou dopravou.

Zřizovateli školy jsou známí plzenští umělci a restaurátoři ak. mal. Jiří Rataj a ak. mal. Jaroslav Šindelář .

Patronem školy je Rotary klub Plzeň .

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska .
pondělí08:00-15:00
úterý08:00-15:00
středa08:00-15:00
čtvrtek08:00-15:00
pátek08:00-15:00
kromě prázdnin
nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

373 396 487, 608 521 507

info@sskralovice.cz

www.sskralovice.cz

Facebook

telefony:
ředitel: 373 396 487, 608 521 507
teoretická výuka: 373 397 911, 773 745 606
odborný výcvik: 373 396 241, 777 486 670
ekonomický útvar: 373 396 773, 773 747 236
domov mládeže: 373 396 424, 773 747 675
školní jídelna: 373 397 912, 773 777 461

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNXDM2w--Ds#action=share
pondělí - pátek8:00-15:00