Home Katalog firem Úřady, instituce Úřady

Úřady

Domažlická 178, Plzeň

377 386 268

Slovanská alej 36, Plzeň

377 612 111

Doudlevecká 25, Plzeň

377 925 911

Finanční ředitelství Plzeň - Hálkova 14, Plzeň

377 160 111

podatelna@pl.ds.mfcr.cz

ufdr.mfcr.cz

logo plzensky kraj
P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

+420 377 195 111

posta@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem). Velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy.

Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo. Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4%. Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice.

Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura. Schází města střední velikosti. Typickým rysem území je vysoký počet malých sídel. Katastrální území obcí do 2000 tisíc obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy kraje a žije v nich přes 30% obyvatelstva.
Mohylová 55, 312 00 Plzeň - Doubravka

378 031 114

postaumo4@plzen.eu

umo4.plzen.eu/

Facebook

Čtvrtý plzeňský městský obvod se nazývá podle jedné z původních osad Doubravka. Obvod tvoří východní část města Plzně, sousedí na severu s prvním, na západě s třetím a s druhým městským obvodem na jihu. Náš obvod se skládá z původních obcí Doubravka, Letná, a Lobzy, které jsou dnes již srostlé v jeden městský celek a z obcí Bukovec, Červený Hrádek, Újezd a Zábělá, tvořících stále ještě samostatné satelity. Doubravka je dnes dynamicky se rozvíjející částí Plzně. V oblastech mezi satelitními obcemi vznikají nové zóny rodinných domků, proluky v městské zástavbě jsou zastavovány bytovými domy. V územním plánu jsou velké rozvojové plochy pro bydlení i průmysl. Dnes žije v Doubravce 23500 obyvatel.
Pracovní doba úřadu:
pondělí8.00 - 12.0013.00 - 17.00
úterý8:00 - 12:0013.00 - 14.00 *
středa8.00 - 12.0013.00 - 17.00
čtvrtek8:00 - 12:0013.00 - 14.00 *
pátek8.00 - 12.0013.00 - 14.00 *
* Tyto dny jsou mimo jiné vyhrazené pro šetření a jednání pracovníků mimo budovu úřadu, doporučujeme proto Vaší návštěvu domluvit s příslušným pracovníkem předem telefonicky - tel. 37 803 1114
alej Svobody 60, 323 00  Plzeň

378 031 115

postaumo1@plzen.eu

umo1.plzen.eu/

Trvalý pobyt, doručovací adresa

 Hlášení trvalého pobytu

 Rušení trvalého pobytu

 Výdej údajů z evidence obyvatel

 Hlášení adresy pro doručování

Ověřování, Czech POINT

 Ověřování podpisů (legalizace)

 Ověřování opisů (vidimace)

 CzechPOINT - kontaktní místo veřejné správy

Sociální pomoc a služby

 Vítání občánků

 Příspěvek na péči

 Mimořádná okamžitá pomoc

 Výkon sociálně právní ochrany dětí

 Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 Sociální služby města Plzně

Výstavba, rekonstrukce

 Územní souhlas

 Stavební povolení

 Povolení k odstranění stavby

 Zahájení užívání stavby - oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas

Nebytové prostory, pozemky

 Pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města

 Pronájem pozemku ve vlastnictví města

Přestupky, pokuty

 Podání oznámení o přestupku

 Přestupkové řízení

 Návrhový přestupek (dotčení či urážka na cti)

 Způsob a placení blokových pokut

Zeleň, rybářský lístek, lovecký lístek

 Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

 Vydání rybářského lístku

 Vydání loveckého lístku

 Užívání veřejného prostranství

Doprava, pozemní komunikace

 Zvláštní užívání pozemní komunikace

 Uzavírka pozemní komunikace

 Vyhrazené parkování

 Připojení k místní komunikaci

Poplatky

 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 Místní poplatek z ubytovací kapacity

 Místní poplatek ze psů

 Povolování tombol

 Povolovámí provozu výherních hracích přístrojů

Dotační programy

 Informace o poskytování dotací

 Přehled vyhlášených dotačních programů

Oznámení o konání shromáždění

 Oznámení o konání shromáždění

Poskytování informací dle z. 106/1999 Sb.

 Poskytování informací dle z. 106/1999 Sb.

 

Adresa pro elektronické podání http://epo.plzen.eu