Home Zpravodajství Z regionu

Z regionu

Zpravodajství z regionu Plzně. Aktuální regionální zprávy Plzeňského kraj.

„Grenzen bewegen“  (Hýbat hranicemi) je název projektu, který se zaměřuje na společné setkávání Čech...

Hejtman Josef Bernard přijal vítězný tým, který dominoval na Mezinárodních sportovních hrách seniorů...

Město Spálené Poříčí se stará o kvalitu místních komunikací. V druhé polovině června proběhly opravy...

Obyvatelé Zelenodolské ulice debatovali spolu se zástupci města na plánovacím setkání na nepomucké r...

Domažličtí radní obdrželi a vzali také na vědomí informaci Ministerstva kultury České republiky o za...

Od 26. července do 11. srpna mohou obyvatelé i návštěvníci Nepomuku potkávat v exteriérech a interié...

Česká komora architektů v lednu 2017 vyhlásila 2. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekt...

Transformovna 400/220/110/22 kV Přeštice je jednou ze tří uzlových rozvoden napájejících Plzeňský a ...

K zajímavým místům, která můžete v Nepomuku navštívit, patří bezesporu rodný dům malíře Augustina Ně...

Přítomnost divokých vlků na Šumavě je stále viditelnější. Naposledy tyto velké šelmy o sobě daly věd...

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo prázdninovou otevřenou dílnu na téma „Dětství v zámec...