Home Zpravodajství Z regionu Čechům na nem...

Čechům na nemocenské se nechce “marodit”

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly letos jenom za první půlrok skoro 79 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Zkontrolovaly tak každého dvanáctého pacienta “na neschopence”. Podle informace Ministerstva práce a sociálních věcí a zdroje Mesec.cz je výsledkem  více než 1800 postihů v podobě zkrácení nebo odejmutí nemocenského.

Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě plánu kontrol – rovněž z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Musí se prokázat “průkazem kontrolora” a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že nemocného nezastihnou na uvedené adrese, vyzvou jej písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se prokáže porušení režimu, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o postihu. Kontrola může být provedena i opakovaně a klidně i v pozdních hodinách nebo o víkendu či svátku. Během prvních 14 dnů může nemocného kontrolovat i zaměstnavatel, který vyplácí náhradu mzdy. Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce.

Pokud totiž  lékař vystavil neschopenku, musí každý nemocný dodržovat tzv. léčebný režim a umožnit kontrolu jeho dodržování. Lékař by měl znát   platnou adresu místa pobytu práce neschopného, kde bude v době dočasné pracovní neschopnosti. Ten by mě také mít jasně a viditelně značený byt a zvonek jmenovkou. Při kontrole se prokazuje průkazem totožnosti. Doma samozřejmě nemusí být během vycházek, které bývají zpravidla max. v rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.