Home Zpravodajství Hlavní zprávy Chanovice ...

Chanovice – tři v jednom. Zámek, skanzen a rozhledna

Obec Chanovice najdete na jihovýchodním okraji Plzeňského kraje asi 10 km od Horažďovic. Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s nádhernými výhledy na Šumavu. První dochovaná písemná zpráva o Chanovicích pochází z roku 1352. Obec tvoří šest vesnic – Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic. Starší část vesnice Chanovice je vesnickou památkovou zónou.

Zámek

Chanovický zámek, původně gotická tvrz z první poloviny 13. století, byl přestavěn do barokní podoby na sklonku 18. století. Na úrovni nádvoří se nachází „historická místnost“, kde se během prohlídky seznámíte s historií sídla. Je ve stylu provozní kanceláře bývalého zámeckého správce. Je zde vystavena část dochovaného mobiliáře ze zámku do roku 1945 V ostatních prostorách zámku, je k vidění původní inventář, jako několikera kachlová kamna, původní dlažby nebo dřevěné obklady. V patře je od roku 1947 umístěna základní škola (druhý stupeň) a ve sklepních prostorách, které jsou jedinečné svojí strukturou a významem, se dnes nachází „Expozice lidových řemesel Pošumaví“.

Naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví

Stezka vede od kostela Povýšení Svatého Kříže u zámeckého areálu parkem, přes vrch Chlum ke skanzenu. Je zaměřena nejen na přírodní zajímavosti, ale i na dlouhou cestu obnovy lesa od semínka až k využití dřevní suroviny. Nabízí rovněž pěkné výhledy do okolní krajiny a na Šumavu. Na devíti zastaveních seznamuje návštěvníky s významnými rostlinami, živočichy i geologickými poměry v okolí Chanovic. Zajímavostí je Žižkův kámen, k němuž se vztahuje pověst o putování Žižkova vojska prácheňským krajem. Součástí stezky je zastavení u lesovny z roku 1874, rozhledna a skanzen. Naučná stezka je dlouhá 2,2 km.

Rozhledna

Měří 31 metrů a k dosažení vyhlídky ve výši 26 metrů je třeba zdolat 136 schodů. Symbolický základní kámen byl položen v červnu 2006. Její výstavba probíhala od července 2008 do srpna 2010. Rozhledna je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví. Z rozhledny lze pozorovat celé panorama Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku.

Skanzen

Vznikl v roce 1994 jako záchranný projekt Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. V současné době je zde přeneseno a tím zachráněno 18 lidových staveb a několik drobných památek – kaplička, litinový kříž, kovaný kříž na žulovém soklu, smírčí kříž a zvonička.