Home Zpravodajství Politika Chceme dostat...

Chceme dostatek kvalitních potravin bez poškozování zdraví, tvrdí europoslanec

Omezit používání jedovatých chemických látek a tím také snížit jejich přenos do našich potravin, a přitom najít funkční cestu, jak pomoci zemědělským odvětvím vyrobit dostatek kvalitních potravin bez poškozování životního prostředí a našeho zdraví. Téma, kterému se věnují vědci na celém světě. Jednou z nebezpečných látek v celém řetězci jsou pesticidy, které souvisejí se vznikem rakoviny a dalších nemocí. Jejich náhradou za „zdravější“ chemické látky se už řadu let zabývá europoslanec ze západních Čech, biolog Pavel Poc.

„Od počátku mého působení v Evropském parlamentu se zabývám prevencí rakoviny. Evropa čelí skutečné epidemii této zákeřné choroby. Tato nepříjemná skutečnost je bohužel potvrzena mnoha odborníky a statistikami,“ konstatuje Pavel Poc. „Je také zřejmé, že jedním z faktorů souvisejících s epidemií rakoviny i s rozvojem některých dalších nepřenosných onemocnění, může být zvýšené užívání některých pesticidů, zejména těch, které narušují hormonální funkce lidského organismu,“ tvrdí.

Současné intenzivní zemědělství se zdá být na používání chemických pesticidů zcela závislé a často je jak politikům, tak veřejnosti předkládán argument, že bez používání chemických pesticidů nás zemědělci prostě nedokáží nakrmit. „Je tedy třeba hledat z tohoto začarovaného kruhu cestu ven. Jednu z možností vidím právě v používání biologických pesticidů představující nízké riziko. Tyto přípravky mohou být životaschopnou náhradou chemických pesticidů jak pro konvenční, tak ekologické zemědělce. Používání méně nebezpečných a netoxických látek a větší využití pesticidů představující nízké riziko je ale omezeno malým množstvím dostupných přípravků a velmi pomalým procesem schvalování nových,“ konstatuje Poc.

Ze všech výše uvedených důvodů bylo logické přijít s iniciativou, která podpoří rychlejší a snadnější povolování biologicky nízkorizikových pesticidů v EU. Proto Pavel Poc s kolegy vypracoval návrh usnesení, které přijal výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. A v posledním roce pak začala intenzivní spolupráce mezi zemědělci, výrobci biologických přípravků (IBMA) a Evropským parlamentem.

„Díky této široké spolupráci jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu nakonec pro toto usnesení, vyzývající Evropskou komisi mimo jiné k zrychlení hodnocení, povolování, registraci a monitorování používání nízkorizikových biopesticidů, shodli a získali obrovskou podporu všech politických skupin,“ píše europoslanec na webu sociální demokracie.

Ten pak v minulých dnech v Evropském parlamentu uspořádal další pracovní setkání týkající se právě využití zmíněných nízkorizikových biologických pesticidů. Pozvání na tuto akci přijal i eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis, zástupci průmyslu, zemědělci, pacientské organizace i odborníci na tuto problematiku. „Stěžejním tématem bylo nalézt nejlepší alternativy ke klasickým syntetickým pesticidům, které jsou prokazatelně nebezpečné lidskému zdraví a které jsou označeny za karcinogenní,“ říká Pavel Poc.