Home Zpravodajství Z regionu Čmelínská kap...

Čmelínská kaplička už září zase novotou

Obec Čmelíny, která se nachází asi pět kilometrů v malebném údolí jihovýchodně od Nepomuka na jižním Plzeňsku, je postavena ve stylu původní staročeské okrouhlice, kde je uprostřed návsi kaplička a vedle rybník.  A právě tato kaplička se dočkala nejenom nového kabátu.

Oprava kaple Panny Marie a okolního prostranství ve Čmelínech na jižním Plzeňsku je rozdělena na tři etapy. V roce 2016 byla opravena zvonice a vyměněna střešní krytina kaple. Rozpočet na její rekonstrukci činil necelých  210 tisíc korun. Obec na ni získala finanční dotaci ve výši 55 tisíc korun, a to  z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016“.

„V letošním  roce byla provedena oprava kamenného soklu a fasády, kde byla nevhodná brizolitová omítka sejmuta a nahrazena vápennou. Akci s rozpočtem 246 675 Kč podpořil dotaci Plzeňsky kraj z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ částkou 140 000 Kč,“ uvedl Václav Fiala, starosta obce Čmelíny.

V roce 2018 by měla byt provedena úprava okolního prostranství kaple a opravena vnitřní omítka kaple společně s oltářem.