Home Zpravodajství Ekonomika ČSÚ byl vloni...

ČSÚ byl vloni zdrojem mnoha článků

Český statistický úřad byl v roce 2016 uveden jako zdroj informací v 29.000 výstupech v médiích. To je o 8.000 článků a reportáží více než v roce předchozím. Vyplývá to z aktuální analýzy monitoringu médií. Nejvíce komunikátů o ČSÚ a jeho datech bylo v roce 2016 publikováno na internetu (60 %), 32 % vydal tisk, 4 % odvysílaly televize a 4 % rádia. Konkrétní zástupci ČSÚ byli v médiích citováni v 2.481 výstupech, což je o 74 % více než v roce 2015.

V roce 2016 zodpověděl ČSÚ více než 1.240 přímých dotazů novinářů. Ti se na Úřad nejčastěji obraceli prostřednictvím e-mailu. Na Twitteru zveřejnil 442 příspěvků. Účet @statistickyurad měl ke konci roku 8.820 sledujících, o 2.000 více než v roce 2015. Vloni ČSÚ také zorganizoval anketu pro média. Cílem bylo získat zpětnou vazbu od zástupců sdělovacích prostředků ke kvalitě a kvantitě mediální komunikace Úřadu. Do ankety se zapojilo 54 žurnalistů, kteří vyplnili dotazník o 13 otázkách.

Z výsledků ankety vyplynulo, že produktem ČSÚ, který novináři nejhojněji využívají pro svou práci, jsou tiskové zprávy. Vyjádřilo se tak 47 žurnalistů, kteří kvalitu zpráv hodnotili průměrnou „školní“ známkou 1,32. Druhým nejvyužívanějším komunikačním nástrojem ČSÚ jsou ze strany médií webové stránky.  Novinářům jsou tiskové zprávy a další produkty ČSÚ doručovány dostatečně brzy před redakční poradou. Vyslovilo se tak 50 oslovených žurnalistů, 96 % respondentů rovněž potvrdilo, že tiskové informace ČSÚ jsou jim doručovány v adekvátním množství, nezahlcují je a většinou je stíhají číst a zpracovávat.

Zástupci sdělovacích prostředků také klasifikovali kvalitu statistik ČSÚ podle jednotlivých hledisek. Nejlépe hodnotili jejich přesnost a spolehlivost, a to průměrnou známkou 1,11 na stupnici od výborné 1 po nedostatečnou 5. Srozumitelnost byla vyjádřena hodnocením 1,89.

„Anketa dále prokázala, že média důvěřují statistikám vydávaným ČSÚ. Žádný žurnalista neodpověděl, že by statistikám nevěřil nebo že by na tuto otázku neměl názor. Celkovou kvalitu služeb, které ČSÚ poskytuje médiím, pak novináři vyjádřili známkou 1,22. Podněty, které z ankety vzešly, bude ČSÚ realizovat v tomto roce. Více svých produktů zaměří např. na regionální a mezinárodní data,“ uvedla Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ.