Home Zpravodajství Z Plzně Další Šumavsk...

Další Šumavský čtvrtek ve vědecké knihovně v Plzni vás zavede mezi skláře

Poutavé vyprávění přední české sklářské historičky PhDr. Jitky Lněničkové Křehká obživa – historie sklářství na Šumavě se koná ve čtvrtek 11. února. Povídání doplní také Mgr. Hedvika Zahálková praktickou ukázkou výroby pateříků – korálků, které se vyráběly především pro růžence, ale staly se i velmi cenným vývozním artiklem i platidlem. Začátek je v 17 hodin.

Jitka Lněničková vystudovala historii a český jazyk na Univerzitě Karlově v Praze. Od 80. let 20. století se intenzivně věnuje šumavskému sklářství – více než 20 let spravovala sbírku skla v Muzeu Šumavy, pořádá sbírky skla a sklářské expozice v řadě muzeí Plzeňského a Jihočeského kraje, publikuje celou řadu vědeckých článků, knih a organizuje desítky sklářských výstav v republice. V knize Příběhy šumavských sklářů(2011) poutavě vypravuje životní osudy 23 osobností známých sklářských rodů na pozadí historických souvislostí jejich doby.

Hedvika Zahálková se po studiích na lesnické škole v Písku přestěhovala na Šumavu, která jí učarovala. Stala se z ní hajná a stará se o lesy na území Národního parku Šumava v oblasti Prášil, Vysokých Lávek a jezera Laka – málokdo by hádal, že tahle „kočka“ pracuje celý den v lese. Přesto jí zbývá čas na jejího trochu zvláštního koníčka – výrobu pateříků. K jejich výrobě se Hedvika Zahálková dostala náhodou, když je objevila v omítce svého tehdejšího domu v Kašperských Horách. Nyní pateříky sama vyrábí a co víc, učí to i druhé. Pateříky se před staletími vyráběly v mnoha sklářských hutích po celé Šumavě. Hedvice Zahálkové se daří tuto šumavskou tradici udržovat.

Šumavské čtvrtky připravuje Občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy a spolek Šumavské cesty, z. s. ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje za podpory Národního parku Šumava a pod záštitou náměstka primátora Mgr. Martina Baxy.