Home Zpravodajství Aktuálně Den otevřenýc...

Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií ZČU přilákal velké množství návštěvníků

Dveře budovy fakulty v Plzni, Husově ulici 11 se  otevřely ve středu 4. října. Příchozí měli možnost dozvědět se vše o fakultě, průběhu přijímacího řízení, přípravném kurzu ke studiu i o výuce a praxích. V odborných učebnách se představily jednotlivé studijní programy a obory tak, aby uchazeč získal lepší přehled o nelékařských profesích a mohl se tak dobře rozhodnout při výběru konkrétního oboru. V učebnách byly názorně předváděny modelové situace z praxe.

“Všichni uchazeči o zdravotnické obory by si měli uvědomit, že se jedná o oblast, kde se nikdy nemůže stát, že by absolvent nenašel uplatnění,” řekla děkanka fakulty Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová.

Kromě informací o studiu a přijímacím řízení návštěvníky čekala i prezentace partnerů fakulty, na jejichž pracovištích studenti absolvují stěžejní část odborné praxe. Představila se například Fakultní nemocnice Plzeň a další nemocnice v Plzeňském a Karlovarském kraji,  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Svaz léčebných lázní ČR, Federace ortopedických protetiků či Krajská záchranná služba. Všichni zájemci se mohli dozvědět, co jednotlivé obory na konkrétních pracovištích obnáší.

K těmto otázkám se vyjádřila také i Jana Barbora Boučková, manažerka pro nelékařské profese z Domažlické nemocnice , a.s. (viz video) a také Ing. Marek Kýhos, předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., který uvedl: „Den otevřených dveří FZS ZČU je pro naše nemocnice důležitou akcí, jelikož nám dává možnost přímo oslovit potenciální zdravotnické zaměstnance ve všech oborech, které se vyučují na Fakultě zdravotnických studií. Je naším záměrem prezentovat jednotlivé nemocnice Plzeňského kraje jako zajímavá pracoviště pro praxe, brigády i pracovní poměr“.

A ještě jeden moment Dne otevřených dveří FZS ZČU, příchozím zájemcům o zdravotnická studia se nevěnovali jen profesionální zaměstnanci zmíněných zdravotnických zařízení a pedagogové, ale i studenti v příslušném zdravotnickém oblečení, což bylo rozhodně přínosné pro lepší vzájemnou komunikaci mezi školou a zájemci o studium. Fakulta také předvedla činnost Fakultního centra zdraví. Nechyběly ani novinky o zdravém životním stylu. Zájem o zdravotnická studia byl značný a slibný pro budoucnost zdravotnických oborů.

Fakulta má tři katedry:

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Katedra rehabilitačních oborů

Katedra záchranářských, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Fakulta zdravotnických studií ZČU nabízí studium v těchto studijních programech:

Ošetřovatelství (bakalářský studijní obor Všeobecná sestra)

Ošetřovatelství, navazující magisterský studijní program pro sestry ( obory Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v interních oborech)

Porodní asistence (bakalářský studijní obor Porodní asistentka)

Specializace ve zdravotnictví (bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Ergoterapie, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Ortotik-protetik, Zdravotní laborant)

Veřejné zdravotnictví (bakalářský studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví)

DALŠÍ ČLÁNKY