Home Katalog firem Západočeská galerie v Plzni
Zpět na výpis

Západočeská galerie v Plzni

Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let

Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let (Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy)

Datum 24. 05. 2017 - 27. 08. 2017 od 10:00 do 18:00

Webové stránky

Výstava představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Navazují na experimentální postupy v umění, na druhé straně reagují i na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka.Vědomí falešných významů slov, zprofanovaného jazyka oficiální sféry přivedlo řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova a toho, co označuje. Tyto otázky se neobjevují v šedesátých letech poprvé. Tvůrci navazovali rovněž na futuristická osvobozená slova, dadaismus, ruskou zaumnou poesii i na domácí meziválečnou avantgardu.Na výstavě jsou prezentovány ukázky asémického, nesrozumitelného psaní, u něhož dominuje, podobně jako u gestické malby, vizualita (cvokogramy Jiřího Koláře, dekrety Jiřího Balcara, abstrakce Jana Kotíka).Jinde se původní smysl textu rozbíjí pomocí koláže, různých deformací a destrukcí (Jiří Kolář, Ladislav Novák), zároveň vznikají i vizuální písmové struktury blízké konstruktivistickým tendencím v malbě (Vladimír Burda, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Valoch).Někteří autoři hledají nové způsoby sdělení mimo konvenční systém jazyka a nahrazují slovo obrazem (Jiří Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Dalibor Chatrný), jiní zpochybňují sdělení protikladem viděného a napsaného (Jiří Valoch, Dalibor Chatrný). Komentované prohlídky s autorkou výstavy Alenou Pomajzlovou:6. června a 20. června v 17 hodin.Doprovodný program:18. července v 17 hodin – Zlatá šedesátá a literatura (Jiří Staněk)26. července v 17 hodin – Zlatá šedesátá a film (Jiří Kastner)16. srpna v 17 hodin – Zlatá šedesátá a hudba (Zdeněk Raboch)

OTTO GUTFREUND – SOCHAŘ

OTTO GUTFREUND – SOCHAŘ (Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13")

Datum 23. 06. 2017 - 17. 09. 2017

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy (před první světovou válkou a po ní) , jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky. Tohoto tradičního stylového vymezení se však současná výstava nedrží, naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Záměrem je poukázat přes vnější rozdílnost Gutfreundových prací na kontinuitu jeho tvorby.Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Alenou Pomajzlovou se koná 12. 9. v 17 hod.