Home Katalog firem Západočeská galerie v Plzni
Zpět na výpis

Západočeská galerie v Plzni

ŽENSKÝ HLAS – Autorské čtení autorek Střediska západočeských spisovatelů

ŽENSKÝ HLAS – Autorské čtení autorek Střediska západočeských spisovatelů (výstavní síň Masné krámy, Pražská ul., Plzeň)

Datum 25. 04. 2017 od 17:00

Účinkují Jaroslava Málková, Karla Erbová, Vlasta Špinková a Tamara Kopřivová.  Zpěv: Vlaďka Bauerová.

SETKÁNÍ S HUDBOU

SETKÁNÍ S HUDBOU (výstavní síň Masné krámy, Pražská ul., Plzeň)

Datum 26. 04. 2017 od 16:30

Účinkuje Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU.

INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur (Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy)

Datum 01. 02. 2017 - 30. 04. 2017

Webové stránky

Třináct českých výtvarných umělců mladší a střední generace na výstavě prezentuje díla inspirovaná jedinečným historickým a kulturním plzeňským fenoménem – osmi bytovými interiéry, které navrhl světoznámý architekt Adolf Loos.Jednotliví autoři volně či přímo reagují nejen na estetickou kvalitu Loosových rezidencí a dramatické osudy jejich židovských obyvatel, ale zároveň si všímají také širších historických, politických, kulturních či společenských souvislostí spojených se vznikem a nezřídka i zánikem těchto architektur.Umělci přizvaní k účasti na výstavě reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar

SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století

SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století (Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň "13")

Datum 24. 02. 2017 - 21. 05. 2017

Webové stránky

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.S výzkumem lidského vnímání, zvláště zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi devatenáctého století se proměňovalo i výtvarné umění. Objevila se fotografie, přišlo umělé osvětlení. Jednotlivé oddíly výstavy ukazují příklady symbolického chápání světa a tmy v devatenáctém století, rozvoj médií využívajících umělé světlo v oblastech tzv. vyšší i populární kultury, všeobecný obrat k lidskému duševnu v pozdním 19. století, způsoby využití přírodních cyklů dne a noci i jejich ztvárnění v souvislosti s rozpoložením lidského jedince i jeho existencí, a konečně moderní společnost v zorném poli českého výtvarného umění konce 19. a začátku 20. století zobrazovanou jako souboj světlých i stinných stránek modernizace, určované hlavně novodobou městskou a průmyslovou společností.Na výstavě jsou zastoupena mj. díla Josefa Mánesa, Augusta Piepenhagena, Josefa Navrátila, Bedřicha Havránka, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, Antonína Chittussiho, Felixe Jeneweina, Emanuela Krescence Lišky, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Panušky a dalších umělců.