Home Katalog firem Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Zpět na výpis

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Plzeňské kamnářství

Plzeňské kamnářství (Národopisné muzeum Plzeňska)

Datum 12. 05. 2017 - 01. 10. 2017 od 10:00 do 18:00

Výstava je věnována bohaté historii kamnářského řemesla v Plzni a na Plzeňsku od středověku až do současnosti. Obzvláštní zřetel bude věnován nejvýznamnějším plzeňským keramickým továrnám, věnujícím se výrobě keramických kachlů a kachlových kamen a jejím zakladatelům Tomáši Khürymu a Eduardu Dubskému z Vitiněvsi. Návštěvník se seznámí s historickými i současnými postupy stavby různých typů kamen od pokojových po kamna kuchyňská. Výstava představí širokou škálu hmotných dokladů a obrazových materiálů, dokumentujících stylový vývoj podoby kachlových kamen jako významné součásti dobového interiéru měšťanské domácnosti – kamen gotických, renesančních, barokních, empírových či historizujících. Nedílnou součástí výstavy bude rovněž představení současné kamnářské produkce a možností užití kachlových kamen v moderní domácnosti.  

Lidová zbožnost na Plzeňsku

Lidová zbožnost na Plzeňsku (Františkánská 11, letní refektář)

Datum 09. 06. 2017 - 05. 11. 2017 od 10:00 do 18:00

Výstava si klade za cíl představit v co nejširší podobě lidovou zbožnost provázanou s liturgickým rokem a další náboženskou aktivitou v minulosti našeho regionu. Panelová část výstavy uvede církevní rok z pohledu lidové zbožnosti (necírkevní lidové svátky nebudou presentovány). Představen tak bude Advent, Vánoce, liturgické předjaří, Velikonoce, liturgické jaro, Letnice, liturgické léto a podzim. Zmíněny budou i mariánské svátky a svátky dalších světců jako přímluvců i osobních patronů a samozřejmě i slavení patrocinia kostela. V prostoru výstavy budou umístěny předměty s doplňujícími texty ve vitrínách i mimo ně, které prezentují další témata bohaté lidové zbožnosti s ohledem na náš region.

Ve škole před 100 lety

Ve škole před 100 lety (Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), nám. Republiky 13, Konírna)

Datum 26. 05. 2017 - 26. 11. 2017 od 10:00 do 18:00

zážitkový výukový program pro žáky ZŠ Jak se škola a svět změnily za posledních 100 let? Výukový zážitkový program Západočeského muzea v Plzni umožní žákům propadnout se v čase o jedno století zpět, vzdát se všech vymožeností moderní doby, a prožít vyučování v autentické historické třídě. Žáci tak budou mít možnost poznat osobně jakým způsobem, co a za jakých podmínek se učili jejich vrstevníci před 100 lety. 

Josef Skupa - Dnes a denně zázraky

Josef Skupa - Dnes a denně zázraky (Muzeum loutek, náměstí Republiky, Plzeň)

Datum 27. 04. 2017 - 31. 12. 2017

Webové stránky