Home Zpravodajství Z regionu Integrovaná d...

Integrovaná doprava Plzeňska se dále rozšiřuje

Krajští radní schválili zařazení dalších 37 obcí Plzeňského kraje, čtyř obcí Středočeského kraje, tří obcí Karlovarského kraje a dvou obcí Ústeckého kraje do jedenácti nových tarifních zón IDP – tj. do tarifních zón IDP 135 Úterý, 133 Bezvěrov, 132 Úněšov, 029 Kralovice, 028 Kozojedy, 027 Manětín, 024 Žihle, 023 Mladotice, 031 Toužim (KV), 032 Tis (ÚK), 033 Jesenice (SČ) a zařazení obcí do jednotlivých tarifních zón IDP.

V centrální části Plzeňského kraje (v Plzeňské aglomeraci) existuje od 1. 1. 2016 celkem 28 tarifních zón Integrované dopravy Plzeňska (IDP) s tím, že úplné pokrytí území Plzeňského kraje tarifními zónami IDP bude dokončeno nejpozději v prosinci roku 2019 s vyřešením výběru dopravce/dopravců ve veřejné linkové dopravě (VLD). K rozšíření IDP na území Kralovicka dochází zejména z důvodu zapojení nového dopravce na železnici, GWTR místo dosavadních Českých drah, který od prosince 2016 provozuje rychlíky objednávané MD na této trati. Od prosince 2017 bude provozovat i rychlíky objednávané Plzeňským kraje. Na trati však budou i nadále provozovány osobní a spěšné vlaky dopravcem České dráhy. Jelikož mezi oběma dopravci nedošlo ke vzájemnému uznávání jízdného a cestující právě toto často kritizují, přistupuje Plzeňský kraj k rozšíření IDP do této oblasti. Cestující tak budou mít možnost cestovat na jeden jízdní doklad (integrovaný jízdní doklad) se všemi dopravci, kteří veřejnou službu přepravy osob v tomto regionu zajišťují.

K rozšíření IDP je nutné schválení rozsahu a hranic tarifních zón IDP pro tuto oblast a smluvně stanovit ceny základních a zlevněných časových předplatných jízdenek aktivovaných na bezkontaktní čipové Plzeňské kartě, které budou akceptovány dopravci i v nově stanovených vnějších tarifních zónách IDP – 135 Úterý, 133 Bezvěrov, 132 Úněšov, 029 Kralovice, 028 Kozojedy, 027 Manětín, 024 Žihle, 023 Mladotice, 031 Toužim (KV), 032 Tis (ÚK), 033 Jesenice (SČ).

K rozšíření IDP o oblast Kralovicka dojde k 1. 1. 2018. Návrh zónování je upraven s ohledem na stávající dopravní řešení v oblasti a rozděluje oblast Kralovicka na jedenáct tarifních zón. Rozsah tarifních zón je navržen s ohledem na přepravní proudy a na počty cestujících tak, aby bylo možné využívat výhodnost cestování s využitím předplatného IDP. Přepravní proudy z území Kralovicka směřují především do Plzně a Kralovic.