Home Kamera

Kamera

Plzeň

[obrázek se automaticky obnovuje po 10 vteřinách]

Obraz je snímán kamerou dodanou společností DELTA Plzeň s.r.o. zabývající se montáží EZS, EPS, CCTV

a bezpečnostních a dalších folií na sklo.

WEBOVÁ KAMERA V CENTRU PLZNĚ – pohled na náměstí Republiky v Plzni

V pohledu vlevo Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni

Katedrála svatého Bartoloměje (původně kostel svatého Bartoloměje) je gotický trojlodní chrám stojící na náměstí Republiky v Plzni. Byl založen pravděpodobně společně s městem kolem roku 1295. Vznikem Plzeňské diecéze v roce 1993 se z farního kostela stala katedrála. V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky.