Home Zpravodajství Z regionu Klatovská „Ze...

Klatovská „Zemědělka“ oslaví 145 let novinkami

Dobroty z rukou budoucích pekařů a cukrářů, umění barmanů a kuchařů. To je jen krátký výčet toho, co bude k vidění a ochutnání při oslavách 145. výročí založení Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Akce spojená se Dnem otevřených dveří se uskuteční 24. listopadu   od 8:00 do 16:00 hodin  v prostorách školy. Součástí bude i slavnostní otevření zrekonstruovaného domova mládeže a školní jídelny.

„Zváni jsou jak žáci základních a mateřských škol, tak jejich rodiče, absolventi naší školy, přátelé školy a široká veřejnost. Všichni budou mít možnost prohlédnout si nejen prostory školy, ale i řemeslné výrobky našich cukrářů a pekařů, zahradníků, řezníků, kuchařů-číšníků, gastronomů. Žáci oboru agropodnikání, informatika a ekonomika v podnikání, veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí budou také předvádět své odborné dovednosti,“ sdělil ředitel školy Ing. Vladislav Smolík.

Zároveň bude uveden nový učební obor ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ. Návštěvníci mohou navštívit Centrum odborného výcviku, které v sobě zahrnuje restauraci, penzion, cukrářství a pekařství Na Zemědělce. Během dne budou připraveny stánky s ukázkami regionálních potravin. Na nádvoří školy bude k vidění nejen nejmodernější zemědělská technika, ale i historické stroje.