Home Zpravodajství Z regionu Kraj podpoří ...

Kraj podpoří špičkové sportovce

Členové krajské rady Plzeňského kraje schválili dotační program na podporu sportovců, kteří budou reprezentovat Plzeňský kraj na mistrovství světa, respektive mistrovství Evropy v roce 2017. Pro tento účel radní vyčlenili finanční částku  v celkové výši 1 milion korun.

Účelem dotačního programu je podpořit jednotlivé sportovce, kteří se účastní mistrovství světa (MS) nebo mistrovství Evropy (ME). Důvodem podpory je snížení finanční náročnosti spojené s účastí na některém z mistrovství, dále snaha pomoci  talentovaným jedincům z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti a zviditelnění Plzeňského kraje na MS/ME. Žadatelem mohou být jak samotné fyzické osoby účastnící se MS/ME, které mají trvalý pobyt v Plzeňském kraji, tak spolek, v němž je sportovec, který má trvalý pobyt v Plzeňském kraji, řádně registrován. Sběr žádostí prostřednictvím systému eDotace se uskuteční ve dnech od 21. 4. Až do 5. 5. 2017.  Maximální částka na jednoho sportovce činí 100 tisíc korun.