Home Zpravodajství Z regionu Kříž smíření ...

Kříž smíření 2017 opět na kepelském Zhůří i se mší

Svátek Povýšení svatého Kříže 14. září je dnem, na který připadá také výročí vztyčení a posvěcení Kříže smíření ve Zhůří u Javorné (u Hartmanic) na Klatovsku. Po této zaniklé obci však zůstala jenom tečka se jménem na mapě. Vzpomínková slavnost na vztyčení a posvěcení Kříže smíření –  návrat oltářního kamene po 65 letech se uskuteční v sobotu 9. září od 10 hodin na kepelském Zhůří  včetně mše svaté.

Zhůří, Kříž usmíření

Před vlastní mší svatou bude skauty ze Sušice přenesen k oltáři kapličky oltářní kámen, nejposvátnější část komunisty zničeného zdejšího kostela. Oltářní kámen byl opět objeven po 65 letech. Poté budou vybrané artefakty umístěny v Kříži smíření. O tom, že oltářní kámen byl zachráněn, se nevědělo celých 65 let.

„V těchto místech v květnu 1945, v jednom z posledních střetů války, zahynulo celkem 37 vojáků. Společně si na tento den vzpomeneme v sobotu. Kříž smíření je plodem spolupráce neformálního společenství podobně smýšlejících lidí a vstřícnosti města Hartmanice. V neposlední řadě i pomoci farních společenství Velhartic a Horažďovic,“ uvádí organizátor Ing. Kamil Kosturik.

Zhůří – obnovená kaple, foto Honza Reiter

Vlastní stavba kříže vychází ze středověkého pojetí tzv. „smírčích křížů“. Je koncipován jako štít s křížem umístěným v jeho centru. Postaven je z kamenných kvádrů s volným prostorem ve tvaru kříže uprostřed. Do kvádrů jsou ze zadní strany na přání donátorů jednotlivých kvádrů vkládány jimi určené artefakty.

Na místo slavnosti je mimořádně povolen vjezd motorových vozidel. Slavnosti se tak mohou zúčastnit všichni, kteří se zúčastnit chtějí.  Veškeré informace o možnostech vložení „svých“ artefaktů do Kříže, možných příspěvků na instalaci a údržbu Kříže i jeho okolí je možno získat na www.krizsmireni.cz