Home Zpravodajství Z regionu Loveckou sezó...

Loveckou sezónu zahájili v Litohlavech honem

Je sobotní, mlhavé podzimní ráno. Muži v zelených kamizolkách a jejich nepostradatelní čtyřnozí pomocníci nejrůznějších plemen se pomalu scházejí. Důvodem jejich setkání je zahájení lovecké sezóny v Litohlavech na Rokycansku. Zároveň však startuje i zimní přikrmování, které dnes neodmyslitelně patří k výkonu práva myslivosti. Stejně tak jako další činnosti spojené s chovem zvěře a péčí o myslivecká zařízení v honitbě.

Foto: Mgr. Karel Brož

První letošní hon   začíná   slavnostním nástupem za zvuku loveckých signálů, na kterém všechny přítomné srdečně vítá honební starosta myslivecké společnosti Litohlavy – Klabava pan Miloslav Brada.

„Nastupujeme tiše na stanoviště a honci se na povel lovecké trubky dávají do pohybu. Zanedlouho zaznívá štěkot psů. Zřejmě narazili na zvěř. V leči může být kromě drobné zvěře liška, divoké prase či jiná zvěř. Slyšet jsou i první výstřely.  Atmosféra je úžasná, neboť myslivci jsou veselá společnost, kde není nouze o legraci. Zároveň ale dokáží přiložit ruku k dílu při zvelebování krajiny,“ říká jeden z nich pavel Moulis.

en litohlavský spolek, který sdružuje zhruba dvacítku myslivců nejen z Litohlav, ale i Klabavy, Plzně či Rokycan, již vysázel několik tisíc stromků a keřů. Od roku 1994 na těchto aktivitách úzce spolupracuje s rokycanskými ochránci přírody a dnes jsou již vidět výsledky společné práce. Roztroušená zeleň v krajině tak skýtá nejen úkryt volně žijícím živočichům, ale nabízí i potravní a hnízdní možnosti. Litohlavští myslivci se však podílejí i na organizaci dětského dne či úklidu obce. Desítky odpracovaných hodin, pečlivá celoroční péče o zvěř nebo zachovávání starých mysliveckých tradic patří k nejčastějším činnostem dnešního myslivce. A lov? Ten je až na posledním místě. Výsledek toho dnešního, který byl kromě přátelské atmosféry doprovázen i mlžným oparem je celkem uspokojivý. Ulovena byla téměř stovka bažantů.

Foto: Mgr. Karel Brož

První letošní hon  skončil. Výřad – poslední pocta ulovené zvěři, ocenění krále dnešního honu i jeho zhodnocení a zvolna se rozproudí i volná zábava. Nechybí pochopitelně myslivecká latina a zážitky z povedeného lovu, který nejen v Litohlavech odstartoval hlavní loveckou sezónu.

DALŠÍ ČLÁNKY