Home Zpravodajství Z Plzně Město Plzeň s...

Město Plzeň s Českým červeným křížem ocenilo dárce krve

Dárci krve si převzali v Obřadní síni plzeňské radnice ocenění za svoji nezištnou pomoc druhým. Celkem 34 zlatých medailí za 40 odběrů a 51 stříbrných za 20 odběrů si převzali z rukou náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové. Za Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň poděkovala dárcům krve Eliška Pourová.

„Je pro mě velkou ctí stát zde před vámi a poděkovat vám za to, co děláte, za vaši nezištnou pomoc druhým. Darujete tu nejcennější lidskou tekutinu. Přeji vám a vašim rodinám hlavně hodně zdraví a vy sami ať nepotřebujete pomoc transfuzní stanice,“ popřála dárcům Eva Herinková.

Slavnostní okamžiky předávání ocenění doplnilo hudební vystoupení Tomáše Kozáka ze Základní umělecké školy Terezie Brzkové v Plzni. Pro dobrovolné a bezplatné dárce krve jako úctu a poděkování za pomoc druhým schválila Rada města Plzně od 1. ledna 2016 nárok na bezplatnou přepravu městskou hromadnou dopravou pro držitele zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského. Nejvyšším oceněním je plaketa Dar krve – dar života za 250 odběrů krve.