Home Zpravodajství Z Plzně Město Plzeň v...

Město Plzeň vyhlásilo Technické IT léto pro studenty

Plzeň vyhlásila soutěž Technické IT léto pro studenty středních a vysokých škol. Vítěz obdrží finanční odměnu a reference od města Plzeň, a v případě zájmu i podporu v začátcích vlastního podnikání. Registrace je možná do 25. června 2017.

Úkolem soutěžících je zpracovat technické řešení zadaného projektu pro město Plzeň, konkrétně v oblastech Internet věcí, Web města a Podpora turistiky. Student, jehož návrh bude nejlépe zpracovaný a využitelný v praxi, získá kontrakt s městem pro jeho realizaci. Může využít vědecko-technický park Dronet, ve kterém je prostor speciálně vyhrazen technicky nadaným studentům s podnikatelskými ambicemi.

Soutěž pořádá Správa informačních technologií města Plzně v rámci programu Smart Edu. Na zpracování úkolu mají studenti celé prázdniny, přičemž mohou využít konzultaci odborníků z městských organizací a Západočeské univerzity v Plzni.