Home Zpravodajství Kultura Monografická ...

Monografická výstava osobnosti českého malířství

Galerie U Bílého Jednorožce v Klatovech na náměstí Míru bude až  do 7. ledna příštího roku hostit výstavu obrazů malíře Josefa Navrátila (1798–1865).  Vernisáž se koná v pátek  20. října v 18 hodin, veřejnosti bude výstava přístupná o den později. Otevřeno bude denně kromě pondělí od 10. 00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin.

Roku 2018 uplyne 220 let od narození malíře Josefa Navrátila, jedné z největších osobností českého umění 19. století. K této příležitosti připravila Galerie Klatovy / Klenová jeho monografickou výstavu, která po dvaceti letech opětovně připomene jeho tvorbu v širokém kontextu, ale tentokrát včetně řady prací, které byly dlouho považovány za nezvěstné.

Josef Navrátil – Studie sedící mladé ženy, 50. léta 19. století, soukromá sbírka

Navrátilovo dílo bylo jedinečné malířským mistrovstvím a neobyčejným koloristickým citem. Žánrová rozmanitost jeho prací sahala od krajinářských záběrů přes figurální náměty až k bravurním zátiším. Malíř v mnohém navazoval na českou barokní tradici, kterou s nesmírným citem kultivoval ve slohové vlně druhého rokoka, brilantně pojímal romantická témata v krajinomalbě a žánru, i když v jeho podání nebyla naplněna vášní a exaltovaností, ale poklidnou atmosférou, intimitou a humorem. Jeho pozdní dílo, založené na citovém prožitku skutečné přírody, předjímalo již nové realistické tendence v umění.

Navrátil studoval čtyři roky na pražské Akademii u Josefa Berglera, po jejím ukončení založil s otcem a bratrem malířsko-dekoratérskou dílnu, která ho po celý život finančně zajišťovala. Na četných zámcích a v měšťanských domech dílna prováděla výmalby pokojů krajinnými scénami, náměty z historie, alegoriemi i četnými dekorativními prvky. Vedle této živnosti, díky které získal svobodu a jistou nezávislost na oficiální umělecké scéně, se Navrátil po celý život věnoval volné tvorbě. Vytvářel romantické krajiny s ideálními horskými scenériemi i přírodní výseky inspirované cestami do Krkonoš nebo na Šumavu, v malých formátech ho proslavily koloristicky bohaté kvašové krajiny, které v sestavách zdobily četné dobové interiéry.

Navrátil byl vynikajícím figuralistou; vedle barevně brilantních studií nejrůznějších figurek glosoval v živých žánrových scénách volného malířského přednesu každodenní život v ulicích či na tržištích. Fascinovalo ho též divadelní prostředí s umělou světelnou atmosférou a s velkými gesty herců. V duchu druhého rokoka maloval oblíbené galantní scény ze šlechtických interiérů, představující tajné milenecké schůzky i náhodná setkání. Jako jeden z mála našich umělců tvořil mistrovská zátiší: pro pražskou Pomologickou společnost vyhotovil soubor realistických vyobrazení různých druhů ovoce, pro přítele obchodníka a vinárníka Jana Chlumeckého maloval zátiší s cizokrajnými lahůdkami a vývěsní štíty.

Vystaveno je 95 Navrátilových prací, vystavená díla poskytly instituce  Národní galerie v Praze, Západočeská galerie v Plzni, Galerie Hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Správa Pražského hradu, Galerie KODL a další soukromé sbírky. Výstava byla připravena v partnerství s Národní galerií v Praze.