Home Zpravodajství Z regionu Muzeum sv. Ja...

Muzeum sv. Jana Nepomuckého otevřeno

Hned tři speciální prohlídky budovy arciděkanství a kostela sv. Jakuba můžete zažít v rámci Svatojánské poutě v Nepomuku na jižním Plzeňsku.  Zdejší Svatojánské muzeum tak ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko je pořádá poprvé po jednadvaceti letech.

Jde pouze o tři komentované prohlídky pro omezený počet lidí, které se uskuteční v sobotu 20. května 2017. Začátky prohlídek jsou v 9:00, 11:00 a 15:00 hodin, průvodcem je Pavel Motejzík. Samotné Svatojánské muzeum je možné navštívit v den konání akce za běžné vstupné v čase 9 – 17 hodin.  Pojďte poprvé od roku 1996 nahlédnout do horních pater arciděkanství do prostor původního muzea, prohlédnout si zde umístěné cenné regionální exponáty z 16. až 20. století i vyslechnout příběhy předmětů v současném Svatojánském muzeu. Pozornosti vůbec poprvé neunikne ani oratoř kostela sv. Jakuba, prostor, kde sedávala Zelenohorská šlechta.

Expozice Svatojánského muzea je rozdělena do čtyř místností – dle čtyř hlavních témat, kterým se muzeum věnuje. Prvním tematickým okruhem je historie, vývoj muzea a osobnost P. Jana Strnada. V první místnosti si tedy mohou návštěvníci prohlédnout dobové fotografie, ukázky původního záznamového systému muzea či vitrínu věnovanou životu P. Strnada. Druhá část muzea je zasvěcena životu a době svatého Jana Nepomuckého. Zde jsou k vidění sochy, tisky vázající se k tomuto historickému období nebo několik exponátů, které mají souvislost se středověkým Nepomukem. Ve třetí místnosti s názvem Ikonografie a legendy se nacházejí důkazy o všeobecném pojetí a vnímání svatého Jana Nepomuckého – jedná se o lidovou tvorbu či různé dokumenty. Poslední část muzea je věnována Svatojánskému kůru a dále kultu našeho významného světce, jeho kolébce a hrobu. Od dubna 2017 je expozice rozšířena o exponáty a informace týkající se antropologické stránky svatojánské problematiky. Celou expozicí provázejí průvodcovské texty vyvěšené ve vitrínách. V nich si návštěvníci mohou přečíst všechny informace související s exponáty a s osobností svatého Jana Nepomuckého.

DALŠÍ ČLÁNKY