Home Zpravodajství Z regionu Na kole a pěš...

Na kole a pěšky proti jadernému odpadu

Spolek Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!  ve spolupráci s obcí Maňovice na Klatovsku pořádá 14. ročník protestního pochodu a cykloakce proti záměru vybudovat v lokalitě „Březový potok“ hlubinné úložiště jaderného odpadu. Akce se koná v sobotu 15. července od 15 hodin.

Pochod začíná před kulturním domem v Pačejově-nádraží a končí v obci Maňovice na „Dračí louce“.  V cíli v Maňovicích je  účastníci a jejich hosté zhodnotí aktuální stav k současné situaci kolem hlubinného úložiště jaderního odpadu, připraveno je také přátelské posezení s hudbou populární kapela Fortuna. Přítomní tak chtějí dát najevo svůj protest proti stavbě úložiště v Pošumaví, které by negativně ovlivnila   životy místních obyvatel a jejich životní prostředí způsobem, který nikdo nedokáže do budoucna odhadnout.

Podle členů Platformy proti hlubinnému úložišti se Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivních odpadů brání přerušit hledání a byť jen zvážit jinou možnost, než je rychlý výběr finální lokality pro hlubinné úložiště. K němu má dojít nejpozději v roce 2025.  V České republice je 9 lokalit, na většině z nich místní obyvatelé nesouhlasí s jejich výstavbou.