Home Zpravodajství Aktuálně Na Plzeňsku u...

Na Plzeňsku ubývá nejvíc mladých hned po Praze

Na konci loňského roku žilo v Česku 3,3 miliónu lidí do 29 let, kteří měli 32% podíl v obyvatelstvu. Před 15 lety jich přitom byly 4,0 milióny, což představovalo bezmála 39% podíl. Nejvíce mladých lidí, konkrétně 436 tisíc, bydlelo v roce 2016 ve středních Čechách. Nejméně v Karlovarském kraji, 93 tisíc.

„Od počátku století klesající počet obyvatel ve věku 15 až 29 let se ve všech krajích projevuje nižším počtem studentů na středních, vyšších a vysokých školách. Naopak v mladším školním věku dětí mírně přibylo, a to díky nárůstu porodnosti, který ve většině krajů vrcholil v roce 2008,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. V posledních třech letech se počet narozených dětí opět zvyšoval, a to díky růstu úrovně plodnosti ve všech krajích. Vloni se narodilo celkem 113 tisíc dětí. Nejvíce jich mělo bydliště v Praze a Středočeském kraji, nejméně v kraji Karlovarském.

Od roku 2001 došlo v Plzeňském kraji k poklesu obyvatel ve věku do 29 let o více než 32 tisíce  osob. Zatímco na začátku sledovaného období v roce 2001 tvořila mladá generace 38,3 % z celkového počtu obyvatel kraje, do roku 2016 se její podíl snížil o 7,5 procentního bodu na 178 593 osob. Mezi kraji se jedná o druhý nejnižší podíl mladé generace na celkovém počtu obyvatel kraje po Hl. městě Praze, kde byla zjištěna nejnižší hodnota.

Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, naopak nejvýraznější procentuální zastoupení osob do 29 let bylo patrné ve Středočeském kraji, kde podíl činil 32,6 %, což souvisí se stěhováním mladých lidí směřujících do širšího zázemí hlavního města. Z genderového porovnání poté vychází, že v populaci mladší 29 let ženy v Plzeňském kraji v roce 2016 tvořily 48,8 %.