Home Zpravodajství Ekonomika Náklady práce...

Náklady práce na Plzeňsku a ČR v roce 2015

Úplné náklady práce na jednoho zaměstnance v Plzeňském kraji v roce 2015 činily 246 Kč na hodinu. Ve srovnání s ostatními kraji tak byly hodinové náklady třetí nejvyšší. Největší část celkových nákladů tvořily náklady přímé (mzdy a platy) a to konkrétně v Plzeňském kraji s podílem 72,4 %.

Z hlediska odvětvové struktury nákladů práce bylo nejvyšší hodnoty v rámci ČR dosaženo v případě Informační a komunikační činnosti, nejnižších naopak v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Náklady v Plzeňském kraji zaznamenaly postupný růst a nedochází přitom ke snižování míry zaměstnanosti.

Náklady práce je možné definovat jako výdaje zaměstnavatele související se zaměstnáváním pracovníků, tj. cena, za kterou nakupuje pracovní sílu na trhu práce. Kromě přímých nákladů zahrnujících mzdy za vykonanou práci (mzdy a platy) a náhrady mezd (např. za dovolenou, za svátky atd.) tvoří úplné náklady také nepřímé náklady, které nesouvisejí přímo se mzdou. Tyto výdaje zaměstnavatelů lze rozdělit na sociální požitky (např. příspěvky na bydlení, stravování), sociální náklady (např. platba zákonného pojistného), personální náklady (např. výdaje spojené s náborem zaměstnanců a jejich zaškolením nebo ošatné), ale také daně a dotace související se zaměstnáváním lidí.

Náklady související s prací hrají v hospodaření státu významnou úlohu, podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (2004) ve své podstatě propojují ekonomickou a sociální sféru. V rámci ekonomických vztahů jsou náklady práce vnímány jako faktor konkurenceschopnosti například mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty. S ohledem na sociální sféru společnosti vytvářejí náklady na práci platy a mzdy početné sociální skupiny zaměstnanců a přispívají na tvorbu finančních prostředků sociálních fondů, ze kterých se následně vyplácejí např. důchody, dávky v nemoci atd.