Home Zpravodajství Kultura Nová výstava ...

Nová výstava v Plzni přiblíží život a dílo profesora Josefa Švejcara

kniha Péče o dítě

Souborná výstava přiblíží život a dílo nestora české pediatrie prof. MUDr. Josefa Švejcara ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Vernisáž se koná ve čtvrtek 4. prosince od 17 hodin. Výstavu si můžete prohlédnout do 30. ledna.

Výstava mapuje rodinný i profesní život prof. Švejvcara. Věnuje se jeho nejznámějšímu dílu, knize Péče o dítě, a všímá si i vývoje názorů na péči o matku a dítě od jejího prvního vydání v roce 1939 do současnosti. Svůj prostor dostaly také informace o jednom z posledních Švejcarových projektů – udělení čestného názvu nově vzniklé Rodinné škole, později Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni.