Home Zpravodajství Politika Nový zákon o ...

Nový zákon o pohřebnictví už platí. Urychlil to hrůzný případ z Horažďovic

V praxi začala fungovat novela zákona o pohřebnictví i její prováděcí právní předpisy, které vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová (ANO) prosadila více práv pro vypravitele pohřbu a nájemce hrobových míst a také větší postihy za nekalé praktiky. Přípravu nového zákona o pohřebnictví urychlil hrůzný případ se zacházením se zesnulými v provozovně pohřebního ústavu v Horažďovicích v loňském roce. Zpravodajský portál Plzen.cz o tom informoval (čtěte zde).

Jen pro připomenutí – kontrola tehdy v horažďovickém ústavu našla desítky neupravených mrtvých lidských těl dlouhodobě uložených mimo rakve a chladící a mrazící zařízení. Událost tehdy pobouřila veřejnost a o případ se osobně zajímala i ministryně pro místní rozvoj, kam pohřebnictví spadá, Karla Šlechtová.

“Naše novela a její vyhlášky reagují na aktuální změny v právním řádu České republiky a odstraňují nedostatky zákona o pohřebnictví. Osobně jsem navštívila několik provozovatelů pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb a z těchto jednání také vzešla řada podnětů: šlo například o zpřísnění postihu za hanobení mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených dětí, se kterými se nakládalo jako s odpadem. Novelou se nám podařilo zajistit důstojnější zacházení se zesnulými,” říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Novela poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví vymezuje přestupky právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a mění správní trestání. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 10 tisíc korun, právnická 500 tisíc korun. V některých případech bude moci dojít i k odebrání koncese pohřební službě či provozovateli krematoria.

Díky novele pohřebního zákona budou zavedeny státem autorizované zkoušky profesních kvalifikací nutných k získání koncese pro podnikatele v pohřebnictví, jež budou probíhat podle hodnotícího standardu. Dojde také k omezení výstav balzamovaného těla po týdnu od úmrtí bez souhlasu zemřelého, k zákazu pohřbení mimo pohřebiště či krematorium nebo hromadného pohřbení do jam zejména v krizových situacích. Novela reaguje i na případy, kdy rodičky chtějí pohřbít své nedonošené děti a žádají patologie o vydání těla k pohřbení. Nyní bude umožněno každému rodiči, který si to bude přát, aby mu bylo zdravotnické zařízení povinno předat lidské pozůstatky v jakémkoli stádiu vývoje k obřadnímu rozloučení.

Bude také striktně omezena činnost pohřebních služeb v areálech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a šíření reklamy na pohřební služby na pozemcích těchto poskytovatelů, včetně oplocení. Přijatá právní úprava má i pozitivní sociální dopady, neboť stanoví minimální standard pohřbívání, který bude zajištěn obcí pro každého, bez ohledu na výši jeho pozůstalosti a bez ohledu na to, zda má či nemá osoby blízké.

 

DALŠÍ ČLÁNKY