Home Zpravodajství Politika Občanští demo...

Občanští demokraté tvořili v Plzeňském kraji silný program pro silné Česko

Namísto inkluze a pamlskových vyhlášek se školství musí zaměřit na obsah výuky, na kvalitu vzdělání a na uplatnitelnost studentů. Přesvědčená je o tom lídryně občanských demokratů z Plzeňského kraje do podzimních parlamentních voleb, děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, nestranice Ilona Mauritzová. Ta byla v minulých dnech průvodkyní předsedy ODS v našem regionu.

V Plzeňském kraji uzavřel předseda občanských demokratů Petr Fiala sérii veřejných debat, jejichž cílem je shromáždit co nejvíce podnětů od občanů a odborníků pro tvorbu programu ODS pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Kampaň ODS s názvem „Tvoříme program“ tím vstoupila do svého finále a již tuto sobotu 22. dubna se v Praze uskuteční programová konference, na které bude představena jeho výsledná podoba.

Ilona Mauritzová

Stejně jako v jiných regionech, také v Plzeňském kraji bylo hlavním bodem programu cesty Petra Fialy setkání s občany. Předseda ODS v úvodu vysvětlil důvody, proč se ODS rozhodla do svého programu nechat promluvit veřejnost: „ODS samozřejmě má své priority a své představy o tom, jaký program chce občanům nabídnout. Víme, kam by Česká republika měla směřovat. Přesto nechceme jako jiné strany tvořit program pouze od stolu ve spolupráci s marketingovými odborníky. Chceme, aby odrážel reálné potřeby lidí a nabízel řešení jejich problémů. Chceme, aby nám lidé řekli, jakou politiku od nás očekávají, a proto jsem dnes mezi vámi.“ Zároveň vymezil čtyři hlavní oblasti, na které se chce ODS ve volbách zaměřit. Těmi jsou ekonomika a podnikání, omezení byrokracie, vzdělávání a zajištění bezpečnosti České republiky a jejích občanů. „Naším cílem je zastavit levicově-populistickou vládu, nabídnout veřejnosti silný program pro silné Česko a zjednodušit lidem život,“ zdůraznil Fiala.

Veřejná diskuse navázala na jednání se zástupci a členy Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, které proběhlo v prostorách plzeňského Vědeckotechnického parku. Jeho tématem byly zejména nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a nutné změny ve vzdělávání ve vztahu k poptávce na pracovním trhu.

Na obou setkáních předsedu Fialu doprovázela lídryně ODS pro volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji Ilona Mauritzová. Ta po jednání uvedla: „Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil je velmi palčivým problémem, jsme přesvědčeni, že systém vzdělávání se bohužel vzdaluje potřebám pracovního trhu. Je proto nezbytné provést zásadní změny. Namísto inkluze a pamlskových vyhlášek se školství musí zaměřit na obsah výuky, na kvalitu vzdělání a na uplatnitelnost studentů. ODS jako jedna z mála stran prosazuje systém duálního vzdělávání, který klade důraz na provázanost s praxí. To je cesta, kterou se chceme vydat.“