Home Zpravodajství Aktuálně Pietní akt u ...

Pietní akt u čestného hrobu Ladislava Sutnara připomněl 120. výročí jeho narození

U příležitosti 120. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších Plzeňanů, geniálního designéra a malíře Ladislava Sutnara, proběhl vzpomínkový pietní akt  u jeho čestného hrobu na Ústředním hřbitově v Plzni.

Na slavnostní události se sešli děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera spolu s proděkany Mgr. Jindřichem Lukavským, Ph.D. a MgA. Vojtěchem Aubrechtem.  Přítomni byli také laureáti Ceny Ladislava Sutnara  malíř, grafický designér a rektor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě prof. Stanislav Stankoci a průmyslový designér a kinetický sochař mezinárodního věhlasu a emeritní rektor krakovské akademie prof. Piotr Bozyk.

Před pietním aktem se děkan Josef Mištera tázal Sutnarova syna Radoslava, jaké měl otec rád květiny. „Otec miloval slunce. Jeho jemnost ráno a večer i jeho sílu a intenzitu v poledne.
To množství variant barevných odstínů. Vždycky to chtěl namalovat, ale necítil se schopen to zachytit. Protože miloval slunce, měl z květin nejraději slunečnice.,” řekl Radoslav L. Sutnar.

Účastníci pietního aktu položili na čestný hrob Ladislava Sutnara a jeho ženy Františky, přesně 120 let od jeho narození, 120 gerber v barvách slunce. Děkan fakulty spolu s laureáty Ceny Ladislava Sutnara ještě Sutnarovy oblíbené slunečnice a kytice bílých chryzantém patřila Františce (Išce) Sutnarové.