Home Zpravodajství Aktuálně Plzeň chce zl...

Plzeň chce zlepšit výuku ve školách a vzdělání dětí. Vytvořilo tzv. akční plán

Plzeň připraví akční plán v oblasti vzdělávání, pomůže vybudovat systém spolupráce mezi zřizovatelem, jeho školami, vzdělávacími zařízeními, organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími partnery. Díky existenci akčního plánu by měly vzniknout modely toho, jak řešit největší problémy v oblasti školství na území města. Následně se pak připraví konkrétní projekty šité na míru jednotlivým školám a na ně bude čerpat investiční prostředky z programu IROP. Cílem je zlepšit celý místní vzdělávací systém a zaměřit se na podporu technického vzdělávání.

„Na přípravu akčního plánu chce město získat dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dosáhnout může až na 95 procent z celkových způsobilých nákladů, tedy v našem případě na částku 3,79 milionu korun,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Podle něj jde o strategický dokument, který je nezbytnou podmínkou pro to, aby Plzeň mohla v následujících měsících čerpat investiční prostředky pro rozvoj základního školství z  Integrovaného regionálního operačního programu. Přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt nazvaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň schválili zastupitelé. Stejně tak schválili předfinancování projektu z rozpočtu města. S realizací se počítá v letech 2016 a 2017.

Zlepšení místního vzdělávacího systému umožní v některých případech odstranit selektivnost vzdělávací sítě, připraví fungující systém podpory dětí a žáků ohrožených neúspěchem, a zároveň celkově zvýší kvalitu poskytovaného vzdělávání. Ke konkrétním výsledkům by mělo patřit snižování počtu žáků opakujících ročník, snížení počtu absencí a zlepšení studijních výsledků žáků. V mateřských školách se zvýší počet dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí při zachování kvality poskytovaného vzdělávání. Pravděpodobně nejdůležitějším výsledkem dlouhodobé podpory v území by mělo být zvyšující se pozitivní hodnocení systémových kroků ze strany zřizovatelů, ředitelů i jednotlivých učitelů a zvyšující se důvěra rodičů v kvalitu škol. Zlepšující se kompetence učitelů zvyšují jejich očekávání vzhledem ke vzdělávacím výsledkům žáků.