Home Zpravodajství Z Plzně Plzeňany čeká...

Plzeňany čeká další změna v provozu tramvají

Z důvodu stavebních prací na kolejišti v Solní ulici bude probíhat ve dnech 16. – 19. 11. 2017 odklon tramvajové dopravy na linkách 1 a 4 v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“.

Tramvaje linky č. 1 budou jezdit v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“ odklonem přes Palackého náměstí, dále Palackého ulicí a sady Pětatřicátníků s odbavováním v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ (směr Košutka).

Tramvaje linky č. 4 najíždějící z vozovny na Košutku budou jezdit v uvedeném období v úseku mezi zastávkami „Hlavní pošta“ a „Pod Záhorskem“ odklonem přes Palackého náměstí, dále Palackého ulicí a sady Pětatřicátníků s odbavováním v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ (směr Košutka).