Home Zpravodajství Z regionu Plzeňská kart...

Plzeňská karta i ve veřejné dopravě Plzeňska

Rada Plzeňského kraje schválila záměr využívat Plzeňskou kartu jako nosič jízdného a slev poskytovaných ve veřejné dopravě. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj se rozhodl poskytovat vyšší slevy, než nařizuje Cenový výměr MF, a to i na jednotlivé jízdné dopravce, je nutné zajistit takové podmínky, aby slevy mohly být jednoznačně poskytnuty, ale také jednoznačně prokázány dopravcem, kterému poskytováním slev vzniká vyšší ztráta.

Aby cestující byli rychle a pravdivě odbaveni (aby jim byla poskytnuta sleva, na kterou prokázali, že mají nárok) a aby dopravci prokazovali jen takovou ztrátu, která jim opravdu vznikla, budou slevy prokazovány Plzeňskou kartou. Proto je

Foto: PMDP

nezbytné, aby Plzeňská karta byla dostupná i cestujícím z celého kraje. V rámci záměru projektu bude nutné distribuovat Plzeňskou kartu a upravit softwary odbavovacích zařízení dopravců. V neposlední řadě je pro úspěšné zvládnutí projektu nutné propojit distribuční místa se systémem Plzeňské karty prostřednictvím krajského CamelNETu.

Plzeňská karta slouží od roku 2004 jako nosič jízdného v oblasti Integrované dopravy Plzeňska (IDP). Dnes je aktivních více než 200 tisíc Plzeňských karet. Jsou využívány zejména v okolí Plzně, kde je zavedena IDP.

Slevy v jízdném ve veřejné dopravě  s platností od 1. 1. 2018:

  • sjednocení slev poskytovaných Plzeňským krajem v IDP mezi vnitřní a vnějšími zónami za podmínky prokázání se Plzeňskou kartou,
  • poskytnutí slev Plzeňským krajem na linkách a spojích jezdících v závazku veřejné služby na území Plzeňského kraje za podmínky prokázání se Plzeňskou kartou.

V Plzeňském kraji dopravci, zejména autobusoví, slevy neposkytují (vyjma slev nařízených státem pro žáky, studenty a držitele ZTP). V oblasti IDP, byly poskytovány slevy rozdílně pro cestující ve městě a v kraji.

Nově jsou slevy tímto v převážné většině sjednoceny, a to i mimo oblast IDP. Současně budou slevy poskytnuty také v jednotlivém jízdném dopravců a bude umožněno všem cestujícím slevy na krajských linkách čerpat. Výrazné slevy se týkají zejména žáků, studentů a důchodců.

Za 50 % základního jízdného budou cestovat studenti, důchodci, držitelé zlaté Jánského plakety, váleční veteráni a ti, kteří čerpají mateřskou/rodičovskou dovolenou. Studenti navíc budou za uvedenou slevu cestovat v kterékoli relaci v kraji po celý kalendářní rok.

Za 25 % základního jízdného budou cestovat žáci ve věku 6 až 15 let a držitelé ZTP. Zdarma budou i nadále přepravování „bojovníci“ – důchodci – držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Spolek PTP-Plzeň-Západní Čechy (nástupce Svazu PTP-VTNP).

Čerpání všech slev bude podmíněno pouze prokázáním se Plzeňskou kartou. Navrhované slevy budou poskytovány jak v oblasti IDP (tj. ale jen v oblasti cca do 30 km od Plzně), tak i na jednotlivé jízdné dopravců, tj. v celém Plzeňském kraji.