Home Zpravodajství Aktuálně Plzeňská tepl...

Plzeňská teplárenská stojí na křižovatce. Kudy se vydá, rozhodnou zastupitelé za 14 dní

Město Plzeň a jeho společnost Plzeňská teplárenská stojí před zásadním rozhodnutím. Na prosincovém jednání zastupitelstva se bude projednávat, zda se tato společnost spojí s Plzeňskou energetikou či nikoli. Znamenalo by to faktické pohlcení Plzeňské energetiky ze strany Plzeňské teplárenské v poměru jedna třetina ku dvěma třetinám. Plzeňská energetika by fúzi zanikla. Nová společnost by pak fungovala pod jedním IČO – a to Plzeňské teplárenské, kterou by majoritně ovládalo město.

„Základním atributem fúzované společnosti je, že bude mít vyšší ekonomickou rentabilitu, než je součet těch dvou stávajících. Těch důvodů je více. Za prvé jsou to efekty skupiny EP holding, zmíním například výhody rámcových smluv na strategické suroviny jako je uhlí, vápenec a podobně. V další řadě jsou to rámcové smlouvy na dodávky energetických komponent jako jsou armatury, předizolovaná potrubí, čerpadla a další věci. Společné působení povede ke snížení nákladů. A samozřejmě přibudou další synergické efekty v rámci vlastního sloučení dvou společností, takže ekonomická rentabilita určitě je na prvním místě té fúze,” vysvětluje Václav Pašek, ředitel Plzeňské energetiky.

Další benefity, které možné spojení a zázemí velké skupiny přináší, jsou lepší prodejní ceny teplárnou vyráběné elektřiny nebo odklad diskutované investice do modernizace uhelných kotlů Plzeňské teplárenské, jež se může vyšplhat až na 1,5 miliardy korun. „Pro Plzeňskou teplárenskou navíc přibývá výhoda operativního prodeje elektrické energie přes silný trading, který EPH má, a to jak na burzu, tak i retailovým zákazníkům. Sloučení obou společností také posune o několik let nutnost investice do ekologizace provozu Plzeňské teplárenské. Obě společnosti by jely na společný výkon,” říká Tomáš Drápela, ředitel Plzeňské teplárenské.

Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR, odborník v energetice k tématu dodává: „Při fúzi, spojení společností, je velice důležité nastavit férově a transparentně vztahy, aby ani jedna strana neměla pocit, že ji ta druhá “bere na hůl”. Od začátku je tak třeba správně nastavit spolupráci a vztahy celkově, aby byli schopni řešit krizové situace, kdy nebude soulad na obou stranách z pohledu strategie. To se vyplatí do budoucna. Celkově však v tržní situaci fúzované společnosti vidím samá pozitiva, plus odpadá nutnost investovat a řídit náročný projekt ekologizace provozu v poměrně krátkém čase.”

V případě neměnné situace, tedy samostatného působení plzeňské teplárny, se vzhledem  k nutnosti kumulovat finanční zdroje pro budoucí investice nedá počítat s výplatou dividend ani se sponzoringem již pro rok 2018. Kromě dopadů na dividendovou politiku a sponzoring přinese samostatnost a investice další zadlužení plzeňské teplárny. Ta je už zatížena úvěrem na stavbu chotíkovské spalovny. Ve světle celkově nejisté situace na evropském energetickém trhu, kde je uhlí na ústupu, vypadá investice do modernizace kotlů ještě nevýhodněji.

Plzeňská teplárenská rozhodně nejedná o fúzi s malým a neznámým hráčem. Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského je s výnosy 4,9 miliardy eur sedmým největším hráčem na evropském energetickém trhu.

V Česku je EPH největším dodavatelem tepla, vlastní Elektrárny Opatovice dodávající teplo Hradci Králové, Pardubicím a Chrudimi, také United Energy, která napájí Most a Litvínov, Plzeňskou energetiku a spoluvlastní Pražskou teplárenskou. Celoevropsky je EPH provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě a klíčovým přepravcem ruského zemního plynu. Koncern tvoří dva základní pilíře, jsou jimi EP Infrastructure a EP Power Europe, které sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů.

Zkušenosti ze spolupráce s EPH sdílí Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové: „Elektrárny Opatovice, to je pro Hradec Králové takové už skoro sedmdesátileté manželství, protože od začátku spolupracujeme s jejich kogenerací a oni dodávají teplo do velké části Hradce Králové. Spolupráci vnímám jako velmi dobrou. Vlastníci elektrárny se měnili, zvlášť s těmi posledními, EPH, je velmi dobrá spolupráce. Jak v dodávkách, tak v jejich bezporuchovosti, tak ve sponzorství pro město do kultury, zdravotnictví, školství a společenských akcí,“ uvedl primátor Fink. Zdůraznil také částku ve výši tří miliard korun, kterou společnost investovala do ekologie. „Zásadní výhodou je, že cena tepla je u nás jedna z nejnižších v republice, což občané kvitují především. Když se podíváme na ceny tepla v Jablonci nebo dalších městech, tak jsme téměř na polovině,” dodal primátor.