Home Zpravodajství Aktuálně Plzeňsko rodí...

Plzeňsko rodí více chlapců, většinou bez svatby

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2017 celkem 579 129 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 500 osob. V kraji se za 1. až 2. čtvrtletí 2017 živě narodilo 2 944 dětí, což je o 5 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v šesti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci jen v okrese Plzeň-město.

Prvorozené děti tvořily 50,1 % všech živě narozených dětí, druhorozené 37,0 % a 378 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 1 474 dětí, tedy 50,1 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (57,2 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (47,0 %).

V 1. až 2. čtvrtletí 2017 zemřelo v kraji 3 219 mužů a žen, tedy o 111 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80 až 89 let (35,7 %) a ve věku 70 až 79 let (25,5 %). Mezi zemřelými bylo i 10 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká (2,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) i kojenecká úmrtnost (3,4 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly tentokrát nad úrovní ČR.

V kraji bylo v 1. až 2. čtvrtletí 2017 uzavřeno 958 sňatků, meziročně o 118 méně. Pro 75,2 % ženichů respektive pro 74,9 % nevěst to byl první sňatek. Informace o rozvodech za 1. až 2. čtvrtletí 2017 nejsou vůbec k dispozici z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Za prvních šest měsíce roku 2017 bylo v Plzeňském kraji evidováno 1 049 potratů, z toho 51,4 % představovala umělá přerušení těhotenství. Údaje o potratech nejsou srovnatelné s obdobím 2016 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními.