Home Zpravodajství Z regionu Plzeňský kraj...

Plzeňský kraj bude reprezentovat obec Břasy

Krajská kola třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku skončila. Obce, které v krajských klání získaly prvenství, postupují do celostátního kola soutěže, jehož vítěz získá titul „Vesnice roku 2017“.  Plzeňský kraj bude reprezentovat obec Břasy na Rokycansku, která zvítězila v tomto regionu.

„Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 213 obcí. Děkuji těmto obcím, že se do této tradiční soutěže zapojily a vynaložily nemalé úsilí. Český, moravský a slezský venkov je jedinečný. Udržované historické a lidové stavby, kultivovaná zeleň, bohatý společenský a spolkový život, spolupráce s podnikateli, ale také jasná vize dalšího rozvoje. Tím vším se přihlášené obce prezentovaly krajským komisím. Upřímně gratuluji všem oceněným obcím a finalistům přeji hodně štěstí v celostátním kole,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Celostátní kolo soutěže se uskuteční od 3. do 9. září 2017 a jeho výsledky oznámí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na Jarmarku venkova v Luhačovicích 16. září.

S příchodem letních měsíců také začíná období krajských slavností, na kterých oceněné obce převezmou ceny z rukou zástupců vyhlašovatelů soutěže. Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovatelem soutěže jsou mimo jiné Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.