Home Zpravodajství Z Plzně Plzeňský prim...

Plzeňský primátor diskutoval s občany o novém Strategickém plánu Plzně

Za svojí polovinou jsou nyní veřejná setkání Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně s občany všech městských obvodů týkající se jednoho z nejdůležitějších dokumentů, strategického plánu. Diskuzí se zúčastnilo více než 100 lidí. V úterý 16. května se uskutečnilo setkání s občany na Úřadě městského obvodu Plzeň 4. Vyslechnout názory občanů si přišel primátor města Plzně Martin Zrzavecký a starosta Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný.

Foto: www.plzen.eu

„Jsem moc rád, že jste přišli vyjádřit svůj názor na směřování naší krásné metropole, kam byste chtěli, aby se dále rozvíjela. Těší mě váš zájem o město, o vaši městskou část, ve které žijete,“ řekl v úvodu Martin Zrzavecký.

Po dokončení analýz a stanovení vize, k níž obyvatelé Plzně v lednu 2017 přispěli více než 300 podněty, nyní probíhá diskuze o nejdůležitějších cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění.

Občané ze čtvrtého městského obvodu přišli diskutovat například o rekreačním potenciálu Chlumu, využití Lopatárny, kanalizaci ve starých Lobzích, úpravě a čistotě veřejných prostranstvích či parkování včetně podzemních garáží.

„Největší zájem zatím vyvolalo naplňování strategického cíle jedna – zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Ve všech městských obvodech se zatím mluvilo o životním prostředí, dopravě, záchytných parkovištích či centru města,“ vysvětlila ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Dosud se uskutečnila setkání s Plzeňany na území městských obvodů Plzeň 2, 3, 4 a 8. Pokud někdo z Plzeňanů diskuzi v místě svého bydliště nestihl, může přijít vyjádřit svůj názor zástupcům Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně na jakýkoliv jiný obvod, své podněty dále mohou občané zasílat pomocí formuláře na webové adrese Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.