Home Zpravodajství Aktuálně Polovina dětí...

Polovina dětí na Plzeňsku se narodí mimo manželství

Vedle odkladu mateřství  dlouhodobě a trvale roste podíl dětí narozených mimo manželství. Zatímco v roce 2001 činil jejich podíl pouze 23,5 %, v roce 2016 dosáhl úrovně 48,6 %. Ještě výraznější růst se týkal rodiček do 29 let. Jestliže v roce 2001 se maminkám ve věku do 29 let narodilo 24,2 % dětí mimo manželství, o 15 let později již 58,1 %.  V krajském měřítku náležel nejvyšší podíl dětí narozených maminkám ve věku do 29 let mimo manželské svazky krajům Ústeckému (74,4 %) a Karlovarskému (73,5 %).

Děti narozené mimo manželství – 2016. Zdroj: ČSÚ

„Opačný trend nejnižšího zastoupení příslušel krajům Zlínskému (46,6 %) a Praze (47,1 %). Nejvyšší tempo růstu zaznamenaly mezi roky 2001 a 2016 kraje Jihočeský a Pardubický. Převaha dětí narozených svobodným, příp. rozvedeným nebo ovdovělým ženám do 29 let vloni charakterizovala 11 ze 14 krajů s tím, že v Česku trvá od roku 2011,“ uvedl Jiří Frelich z oddělení informačních služeb ČSÚ.

V Plzeňském kraji se narodilo v roce 2016 v manželství 2 939 dětí, tj. 49,5 % z živě narozených dětí celkem. Mimo manželství se narodilo 3 001 dětí, tj.  50,5 %. Z dlouhodobého pohledu se jedná o nejvyšší počet dětí za poslední desetiletí.  V meziročním srovnání vzrostl počet živě narozených dětí mimo manželství o 3,6 %.   V roce 2007 činila hodnota tohoto podílu pouze 35,1 %, v roce 2016  to  znamená zvýšení o 15,4 procentního bodu. V dosaženém podílu živě narozených mimo manželství se pohybuje Plzeňský kraj o 1,9 procentního bodu nad republikovým průměrem (48,6 %) a řadí se tak na šesté nejvyšší místo v ČR.

DALŠÍ ČLÁNKY