Home Zpravodajství Aktuálně Příjmy z poji...

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení byly nižší než výdaje

Od ledna do června letošního roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala na pojistném na sociální zabezpečení bezmála 214 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění vyplatila 220 miliard korun.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální zabezpečení činil k 30. 6. 2017 cca 6 mld. Kč, což je takřka o polovinu nižší číslo ve srovnání se stejným obdobím před dvěma roky. ČSSZ na konci června dosáhla úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení ve výši 99,5 %.

Inkaso pojistného na důchodové pojištění činilo od počátku roku rekordních 198 mld. Kč. Výdaje na důchodové dávky činily 205 mld. Kč, z toho na starobní důchody bylo vyplaceno 166 mld. Kč. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění byly ve výši 16 mld. Kč. Dávky nemocenského pojištění byly vyplaceny v objemu 15 mld. Kč, z toho na nemocenské bylo vyplaceno 10 mld. Kč.

Z údajů ČSSZ dále vyplývá, že evidovala přes 278 tisíc zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 4,5 milionu zaměstnanců. Osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bylo na konci června 992 tisíc, z nich si více než dvě třetiny platily zálohy na důchodové pojištění.

Tabulka: Přehled o sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

k 30. 6.201520162017
Počet zaměstnavatelů273 931276 527278 676
Počet pojištěnců4 347 0404 416 0384 505 911
Počet OSVČ vykonávajících činnost987 742990 681992 103
     z toho OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění684 499682 933686 057
     z toho OSVČ účastných nemocenského pojištění90 74090 41690 243
Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných6 7767 2698 183
POČET POPLATNÍKŮ CELKEM5 038 3155 106 2405 200 151
Úhrn vyměřovacích základů v mld. Kč od začátku roku582,13616,13663,58
Průměrný měsíční vyměřovací základ na 1 pojištěnce v Kč22 79923 57125 477
     
PŘÍJMY z pojistného a příslušenství na sociální zabezpečení v mld. Kč187,01197,83213,71 
VÝDAJE na sociální zabezpečení v mld. Kč198,61208,41219,99 
Rozdíl příjmů a výdajů na sociální zabezpečení v mld. Kč-11,60-10,58-6,28