Home Zpravodajství Z regionu Sobotní prohl...

Sobotní prohlídky historického centra Klatov

Až do konce srpna se mohou zájemci vydat na prohlídku historického centra Klatov a poznat tak jedno z nejkrásnějších měst v česko-bavorském pohraničí, známé jako “brána Šumavy”. Vychází se vždy každou sobotu v 10 hodin.

Prohlídky historického centra města jsou určené pro širokou veřejnost, individuální turisty či rodiny s dětmi. Během přibližně 80 minutové procházky se účastníci seznámí se vším, co je v Klatovech jedinečné a dozvědí se i něco z toho, co se v knižních průvodcích ani na internetu nepíše. Prohlídky se konají za každého počasí a při jakémkoli počtu účastníků!

V rámci prohlídek Klatov:

  • uvidíte jedinečný film o historii města a vývoji památek, vytvořený speciálně pro tyto prohlídky, zachycující i běžně nepřístupná místa
  • dozvíte se zajímavosti o nejvýznamnějších historických stavbách v centru města
  • navštívíte běžně nepřístupné prostory bývalého dominikánského kláštera (opravený v roce 2007) a přilehlý kostel sv. Vavřince
  • navštívíte arciděkanský kostel a seznámíte se s příběhem slavné klatovské Madony
  • prohlédnete si náměstí a mimořádně zajímavý jezuitský kostel, kde se seznámíte s historií a působením jezuitského řádu v Klatovech

„Prohlídku historického centra Klatov si mohou objednat také organizované skupiny, školní výlety či skupiny žáků a studentů. Prohlídka města je v tomto případě možná v kterýkoli den i mimo letní sezónu a může být zaměřena podle přání a časových možností skupiny,“ zdůrazňuje jejich organizátor Mgr. Pavel Koura.