Home Zpravodajství Hlavní zprávy Soutěžíme se ...

Soutěžíme se Západočeskou galerií v Plzni

Ještě do 21. května můžete ve výstavní síni 13 v Pražské ulici vidět pozoruhodnou výstavu SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století. Výstava je součástí programu k tématu letošního 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, letošní téma vědeckého sympozia je „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“. Vyhrajte vstupenky na výstavu. Soutěž najdete na konci tohoto článku.

Letošní téma se týká proměn mentality v 19. století mezi velkými krizemi éry osvícenství a éry přelomu 19. a 20. století. Výstava toto širší kulturně historické téma sleduje a zároveň jej obohacuje o podíl umělecké tvořivosti. Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačuje cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. S výzkumy lidského vnímání, zvl. zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi (fotografie a na ní založené technologie, rozvoj umělého osvětlení, zvláště s využitím elektřiny) vývoj výtvarného umění souvisel i se od nich lišil.

Jakub Schikaneder: Večerní Praha

Zastoupena jsou díla mj. těchto umělců: Adolf Kosárek, Julius Mařák, Beneš Knüpfer, Antonín Chittussi, Emanuel Krescenc Liška, Jakub Schikaneder, František Kaván, Antonín Slavíček, Jaroslav Panuška aj.

Výstava je členěna do 5 částí

V první části („Osvícenství a osvětlení“) dává příklady jednak přijetí symbolického chápání světa a tmy, jednak rozvoje médií využívajících umělé světlo, v oblastech tzv. vyšší i populární kultury.

Ve své druhé části („Stavy krajiny, stavy duše“) sleduje základní modernizaci výtvarného umění, tj. jeho emancipaci v odklonu od tradiční akademické, ateliérové malby a s příklonem ke studiu přírody, zejména v krajinářství.

Třetí část výstavy („Světlo pozemské a nadpozemské“) shrnuje na několika příkladech z českého figurálního umění všeobecný obrat k lidskému duševnu v pozdním 19. století.

Výlov rybníku Svět u Třeboně

Ve čtvrté části („Ve svitu luny“) ukazuje, jak přední čeští výtvarní umělci pozdního 19. století tvořivě využívali existující stereotypy přírodního cyklu dne a noci i jejich ztvárnění, v souvislosti s rozpoložením lidského jedince i jeho existencí.

Závěrečná, pátá část výstavy („Město: záře a příšeří“) předvádí moderní společnost v zorném poli českého výtvarného umění konce 19. a začátku 20. století, jako souboj světlých i stinných stránek modernizace, určované hlavně novodobou městskou a průmyslovou společností.

Kniha vydaná k výstavě přináší kromě textu Romana Prahla i řadu vyobrazení uměleckých děl, které nebylo možné pro výstavu získat. Publikace v grafické úpravě Martina Pivrnce obsahuje 102 barevných reprodukcí a soupis vy stavených děl.

SOUTĚŽ

Kdo je autorem obrazu nazvaného Výlov rybníku Svět u Třeboně z roku 1886 ? Správnou odpověď pošlete na soutěžní mail soutez@plzen.cz. Výherci dostanou po dvou vstupenkách na zmiňovanou výstavu, instalovanou ve výstavní síni 13 v Pražské ulici v Plzni.