Home Zpravodajství Politika Starostové ch...

Starostové chtějí změnu zákona o střetu zájmů

Zneužití citlivých údajů se bojí starostové a zástupci dobrovolných svazků obcí z celé republiky. Poslancům a senátorům teď posílají prohlášení, ve kterém nesouhlasí se zněním zákona o střetu zájmů, a požadují změnu ve zveřejňování majetkových přiznání. Aktuálně se k němu přihlásilo v Plzeňském kraji zastupitelstvo Svojšína a jednat o něm budou v nejbližších dnech další obce na veřejných zasedáních.

Zákon o střetu zájmů nově mezi vyjmenované funkce řadí i neuvolněné starosty, místostarosty a členy obecních rad. Ukládá jim předkládat oznámení o všech jejich výdělečných činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích. Informace mají být veřejné, tedy dostupné prakticky pro kohokoliv na internetu. Podle představitelů samospráv předpis neopodstatněně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí zastupitelů.

Starostové tak požadují, aby se zveřejňování majetkových přiznání změnilo a přístup k nim měly pouze kontrolní orgány. „Zastupitelé napříč celou zemí požadují, aby k citlivým údajům uváděným v majetkových přiznáních měly přístup jen odpovědné osoby. Jinak existují důvodné obavy, že by data mohla být snadno zneužitelná, či dokonce předmětem vydírání,“ říká jménem nespokojených starostů předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

„Podněty na změnu zákona o střetu zájmů jsme zaznamenali z celé republiky,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal. Rada Svazu měst a obcí jednomyslně schválila usnesení, v kterém požaduje, aby stát důkladně zhodnotil dopad zákona o střetu zájmů. „A na základě výsledků právní předpis upravil tak, aby přístup do centrálního registru s majetkovými přiznáními měly pouze kontrolní orgány. Pokud se tak nestane, může dojít k odchodu osobností z veřejných funkcí, a tím k ochromení samospráv a rozvoje území jako takového,“ dodává Drahovzal.

S velkou iniciativou proti fungování zákona přišel v minulých dnech Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který vyzval k reakci další dobrovolné svazky a obcí a obecní zastupitelstva. Právě na to reagoval Svojšín. „K Prohlášení zástupců obcí dobrovolných svazků obcí k zákonu o střetu zájmů se Svojšín připojuje,“ informoval starosta Karel Petráň.

 

DALŠÍ ČLÁNKY