Home Zpravodajství Z Plzně Studenti faku...

Studenti fakulty zdravotnických studií ukázali své umění na poháru záchranářů

Katedra záchranářství a technických oborů fakulty zdravotnických studií ZČU pořádala 12. – 14. května již 6. ročník mezinárodní soutěže Plzeňský pohár záchranářů určený studentům vysokých a vyšších odborných škol studijního oboru zdravotnický záchranář.

Hlavním posláním soutěže, která se konala v okolí Prášil na Šumavě, bylo porovnat dovednosti a znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář v modelových situacích v přednemocniční neodkladné péči.

Soutěž byla rozdělena na noční a denní etapu. Noční část měla dvě soutěžní stanoviště zaměřené na řešení hromadného postižení zdraví a na práci zdravotnického záchranáře na zdravotnickém operačním středisku. Denní etapa se skládala z 10 stanovišť.

Letošního ročníku se zúčastnilo deset soutěžních týmů z České a Slovenské republiky. Vítězný putovní pohár si nakonec odvezl tým 3. ročníku naší fakulty nazvaný „ZČU Plzeň“ ve složení Šárka Hovězáková, Tereza Homolková a Patricie Wolmuthová. Na druhém místě se umístili studenti z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a 3. místo vybojovali studenti 1. ročníku z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni z týmu „Paramláďata“ ve složení Tomáš Brůžek, Vojtěch Jahn a Jiří Svoboda.

Odborným garantem celé soutěže byl Michal Mareček z Odboru Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně. Na celé akci jako již tradičně spolupracoval Plzeňský kraj, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Odbor Letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR Líně, Informační a Strážní služba Národního parku Šumava, Horské služba ČR a Policie ČR. Celou akci zaštítila a podpořila Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR.